Fagligt er der langt mellem os

Det bliver nok ikke let at overbevise Socialdemokraterne om at skære i sine miljøkrav til landbruget, erkender Mogens Dall, formand for LandboSyd, efter besøg på Borgen i går.

I går var LandboSyds formand, Mogens Dall, på Christiansborg. Med sig havde han taget chefplanteavlskonsulent Helge Lorentzen, og senere stødte lektor fra SDU, Mogens Flindt, til.

Trekløveret skulle sammen til møde i det Socialdemokratiske gruppeværelse, hvor blandt andet miljøordfører, Mette Gjerskov, tog i mod. Blandt emnerne på mødet var ålegræs, som landbruget længe har kritiseret for at være en for usikker metode at bruge som indikator på vandmiljøets tilstand. Og de tre ville gerne gøre deres til, at Mette Gjerskov og Socialdemokraterne får samme opfattelse.

Mogens Dall fornemmer dog, at der er et stykke vej endnu før, at det sker.

- Fagligt er vi langt fra hinanden. Det er givet, men mødet var nu alligevel positivt, synes jeg, lyder det fra Mogens Dall.

Han fortæller, at der fra socialdemokratisk side var stor interesse for målrettede intelligente løsninger til at få reduceret kvælstofudslippet fra landbruget til vandmiljøet i form af minivådområder, stenrev og så videre.

- Men de fastholdt de store reduktionskrav, som de har med hensyn til kvælstof til vandmiljøet. Det blev ikke fraveget på nogen måde, men kan vi komme med nogle andre ting, som vi kan gøre, så fornemmer jeg, at de er lydhøre, siger Mogens Dall.

Ikke kun os
Han fortæller, at han også gjorde det klart over for Mette Gjerskov og kompagni, at det ikke kun er landbruget, der udleder kvælstof til vandmiljøet. Der kommer også noget fra byerne, som løber igennem landmændenes drænsystemer.

- Jeg gjorde det klart, at det er en fællesopgave at løse problemet. Det er ikke kun landmandens opgave. Det nikkede de til, som om, at det var der nok noget om, siger Mogens Dall.

Tomt gruppeværelse
Han fortæller dog, at det ikke var så mange, der kunne nikke. Udover Mette Gjerskov så var kun to andre socialdemokratiske folketingsmedlemmer mødt op.

- Men sådan er det. Al begyndelse er svær, siger Mogens Dall.

Han glæder sig også over, at han har fået sat ansigt på Mette Gjerskov, som han normalt kun diskuterer med gennem medierne, og som hvis meningsmålingerne holder stik, meget snart kan være et magtfuldt medlem af et regeringsparti.

- Nu ved vi, hvem hinanden er. Det er altid positivt, lyder det fra Mogens Dall.

Læs også