Lov sår splid mellem øko- og konventionelle landmænd

LOVGIVNING: Kontrameldingen fra Miljøstyrelsen om, at økologiske landbrug de næste fire år undtages fra kravet om, at gylle skal køres direkte ned i jorden sætter splid mellem økolandmænd og de konventionelle, mener formanden for Vestjysk Landboforening.

- Det er den samme gylle, der nu skal behandles forskelligt. Det er et skidt signal, og det skaber konflikter mellem kolleger. Det har vi ikke brug for i landbruget, pointerer Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

Effekten af den netop vedtaget og meget omstridte lov om husdyr trækker nye tunge traktorspor i landbruget.

De konventionelle landmænd er allerede nu pålagt at nedfælde flydende gylle direkte i jorden - eller at tilsætte svovl, hvis gyllen skal kunne bringes ud med slange.

Imidlertid har miljøstyrelsen givet de økologiske landbrug en dispensation til at bringe gylle ud på marken med slange helt frem til første maj de næste fire år, fordi de ikke må bruge svovl.

- Det er simpelthen skræmmende, at politikerne skal sætte splid mellem kolleger i landbruget. Det er den samme gylle. Dette er helt igennem en politisk og ikke en fornuftig beslutning, pointerer formanden for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen til vjl.dk.

Fælles vilkår
I stedet foreslår formanden, at landmænd får samme vilkår at bringe gylle ud på markerne.

- Frem for at gøre forskel, bør alle have en chance for at køre gylle ud på samme måde i perioden frem til første april, mens temperaturen og ammoniakfordampningen endnu er lav, pointerer Søren Christensen og tilføjer, at landmændene først derefter skulle nedfælde gyllen.

Hos Vestjysk Landforening mærker konsulenterne allerede effekten af den nye lov.

- Jeg haft de første vrede landmænd i røret. De er rødglødende og aldeles uforstående overfor, hvorfor der gøres forskel på den samme gylle. Derfor har landmændene også svært ved at acceptere denne lovændring, siger planteavlskonsulent Karsten Simonsen.

Gylle må fortsat udbringes med slanger på marker med hvedekorn, rug, vinterbyg og frøgræs, mens bar jord og fodergræs kræver nedfældning med specialudstyr.

Yderligere oplysninger:

Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening - direkte telefon: 2094 0264

Læs også