Ung svineproducent: Det bliver en god sommer

Med den seneste noteringsstigning på 30 øre lysner det for svineproducenterne. Men det kræver en god effektivitet, understreger Lars Andersen, Stokkebæk.

Selv om svineproducenternes økonomi igennem længere tid har kørt på pumperne, har Lars Andersen, Stokkebæk ved Hesselager, ikke mistet modet.

- Slet ikke, understreger den østfynske landmand. Jeg forventer sorte tal på bundlinjen i 2010, og med den seneste noteringsstigning til 9,30 begynder der at være balance i tingene. Mit økonomiske nulpunkt er frem til juni, hvor min foderkontrakt udløber, 9,31, så hvis vi ser lidt frem i tiden, er der ingen tvivl om, at det kan blive en rigtig sjov sommer. Men det har vi også brug for.

100 procent fokus
Den unge svineproducent driver sin virksomhed på Holmskovgård i et I/S sammen med sin far, Erik Andersen. Faren tager sig af markarbejdet, og Lars har ansvaret for svineproduktionen. Det er en arbejdsdeling, han gerne vil anbefale, når målet er et godt produktionsresultat.

- Det er en kæmpe fordel, at jeg kan fokusere 100 procent på svineproduktionen i stalden uden at skulle tænke på, hvornår der skal sprøjtes i marken, siger Lars Andersen, som samtidig understreger, at hans medarbejderteam, der består af 3,5 fuldtidsansatte, har en vigtig andel i det gode produktionsresultat, der placerer virksomheden i den bedste tredjedel af de svineproducenter, som deltager i sammenligningsprogrammet DB-tjek.

Op på svinecyklerne
Da Lars Andersen i 2007 var færdig med sin landmandsuddannelse, overvejer han, hvordan han kunne komme i gang som svineproducent på den bedste måde.

- I gamle dage kunne man se på svinecyklerne, at svinepriserne steg hvert fjerde femte år. 2001 og 2005/2006 var højprisår, så jeg skulle efter beregningen lande på 2009 for at komme i gang på et godt tidspunkt, fortæller Lars Andersen.

- Da vi i oktober 2008 holdt åbent hus i den nye stald, var noteringen lige faldet fra 10,90 til 10,50, men flere af de besøgende sagde til mig, at det nok skulle gå godt. Du er kommet i gang på det rigtige tidspunkt, sagde de til mig. Men sådan gik det som bekendt ikke. Der kom lige en finanskrise i vejen, og konjunkturerne dykkede drastisk.

Det betød, at de opstillede budgetter ikke holdt.

- Frem til nu har svineproduktionen kørt på pumperne, men vi har alligevel været i stand til at holde likviditeten. Det skyldes først og fremmest en god effektivitet og et rigtig godt medarbejderteam. Der går mange år, før vi får dækket det hul, som blev lavet i kassen i 2008/2009, men det skal nok lykkes. Det kræver dog skarpt fokus på effektivitet, ledelse og risikostyring, understreger Lars Andersen.

Kritik af foderfirmaerne
Det var Fionia Bank, der i sin tid lånte Lars Andersen penge til det nye staldbyggeri, og indtil banken krakkede, bakkede den 100 procent op bag den unge svineproducent. Derfor har Lars Andersen ikke lyst til at sige en masse negativt om bankernes reaktion på finanskrisen.

- Jeg kan godt forstå, at bankerne har reageret, som de har. Vi er inde i en tid med både indtjeningskrise og kraftige konjunkturfald, så bankerne befinder sig i en form for choktilstand. Kravet til dem må være, at de agerer professionelt og klart kommunikerer ud til landmændene i deres portefølje, hvem der kan fortsætte, og hvem der bliver nødt til at afvikle produktionen, siger Lars Andersen.

Hans forståelse for bankerne rækker derimod ikke til foderstoffirmaerne.

- Det er frustrerende at se, hvordan de to foderfirmaer, vi har på Fyn, øger avancen på svinefoder i stedet for at hjælpe os igennem krisen. Det er meget forkert af dem, og det skal der stammes op på, ligesom der er blevet strammet op i Danish Crown. De har leveret en del af varen, og det må vi som svineproducenter glæde os over, mener Lars Andersen.

Vandplanerne er religion
Grøn Vækst og Vandplanerne er ikke noget, som hjælper landbruget med at overleve finanskrisen, men Lars Andersen tror ikke på, at politikerne vil rive fundamentet væk under erhvervet.

- Vi befinder os i et valgår, og da landbruget ikke har så mange stemmer og heller ikke det bedste image i befolkningen, så vil der altid komme nogle politiske udmeldinger, som, hvis de blev ført ud i livet, ville betyde farvel og tak for mange landbrugsbedrifter.

- Men når valget er overstået, fortsætter Lars Andersen, vil politikerne – uanset hvilken fløj der vinder – indse, at landbruget stort set producerer hele det overskud, vi har haft på betalingsbalancen de seneste år, og at en svineproducent som mig kan lønne 10 sygeplejersker. Derfor kan man ikke bare træde på os, som man har lyst til, for så dræber man et særdeles indtjeningsgivende erhverv.

- Jeg betragter Grøn Vækst og vandplanerne som religion – og jeg er ikke særlig troende. Men jeg vil sige, at EU-støtten har betydet, at der er blevet opdyrket en del marginaljorder, som det reelt ikke er rentabelt at dyrke. Derfor synes jeg ikke, vi skal kæmpe så meget for at få lov til at opdyrke ådale og marsk. Vi skal koncentrere os om den gode landbrugsjord og de regulære marker, siger Lars Andersen.

Da Lars Andersen gik i kompagniskab med sin far, Erik Andersen, blev den daværende produktion på 160 årssøer med fuld slagtesvineproduktion ændret til 550 søer med produktion af 7 kg grise og 30 kg grise plus produktion af 1250 polte i helt nye staldanlæg, som blev indviet i 2008.

- Vi var så heldige, at få byggetilladelsen igennem som en af de sidste i Fyns Amt, fortæller Lars Andersen med henvisning til, at det ikke er blevet mindre kompliceret at få en byggetilladelse igennem, efter at kommunerne har overtaget sagsbehandlingen.

I begyndelsen af 2008 lejede Lars og Erik Andersen en nybygget slagtesvinestald af nabo, så den totale produktion er på 8.500 slagtesvin samt 7.000 smågrise.

Læs også