Fremtid med muligheder

Trods stram økonomi i landbrug var der også lys for fremtiden ved Nordea's landbrugsmøde i Middelfart.

- I en tid med store udfordringer er det vigtigt at tage sig tid til at kigge fremad. Det bliver der god lejlighed til i dag.

Sådan indledte Nordea's fynske direktør, Henrik Damsgaard, et møde om landbrugets fremtid i forrige uge på Comwell Middelfart.

Ikke mindre end 250 landmænd og øvrige gæster havde taget imod indbydelsen, og trods erhvervets stramme økonomiske handlevilkår fik de alligevel optimistiske indlæg at gå hjem på.

Forandringer
Ikke mindst dagens første indledere pegede på mange fremtidsmuligheder for dansk landbrug.

- I har en god historisk baggrund som effektive landmænd, og er vant til omstilling. Danske forbrugere er blevet rigere, og stadig flere vælger økologi og kvalitetsfødevarer. Så lyt til signalerne, og vær klar til forandringerne. Men husk, det starter hos jer selv, og det er ikke bankerne, som skal bestemme, hvad I producerer, lød det fra fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen.

Viceformand Niels Jørgen Pedersen fra Landbrug & Fødevarer, som er medarrangører ved den landsdækkende møderække, understregede, at landbruget er Danmarks vigtigste råstof.

- Vi bidrager til velstanden herhjemme, men er klemte af både økonomien og rammevilkårene. Faktisk skaffer en bedrift med 1.000 grisesøer, hvad der svarer til 17 sygeplejerskers løn. Derfor skal der være klare rammer for fremtiden, men samtidig skal vi huske at fortælle det gode og positive, påpegede han og henviste her til landbrugets nye store imagekampagne.

Energiproduktion
Direktør René Logie Damkjer fra landbrugets forskningsvirksomhed AgroTech gav en række bud på muligheder for dansk landbrug fremover.

- I leverer faktisk menneskehedens tre mest basale behov – fødevarer, sundhed og energi. I skal fokusere på fødevarer af højeste værdi, ligesom der er store muligheder i medicinplanter og biomasse. Som jeg ser det, kan energiproduktionen komme på højde med fødevareproduktionen i fremtiden. Men det kræver dygtighed, innovation og at landbruget skaber nye værdikæder og samarbejder, understregede forskningsdirektøren.

Fra politisk hold bød mødet også på forståelse. Således fastslog det konservative medlem af Folketingets fødevareudvalg, Tage Leegaard, at en af landbrugets opgaver er at være naturens vogter og medvirke til forbedringer på miljøsiden. Men der skal betaling til, f.eks. til naturpleje eller biogasforsyning.

Grøn Vækst
- Men når det gælder Grøn Vækst, som vi jo ikke ligefrem får ros for, så er det et led i at få styr på de krav, som kommer fra EU, understregede det konservative folketingsmedlem.

Viceformand Niels Jørgen Pedersen savnede dog klart et lys fra politisk hold.

- Det er politikerne, som skal sætte lyset i form af bedre vilkår. Det får vi ikke med vandplanerne, bureaukratiet og kontrollerne, som hele tiden trækkes ned over vort erhverv.

- I vandplanerne har vi lagt os fast på 9.000 tons mindre kvælstof, men kommer rød blok til, så truer de med 30.000 tons, replicerede Tage Leegaard med hentydning til placeringen af krydset, når den tid kommer en gang senere på året.

- I den finansielle verden har vi skæbnefællesskab og udfordringer sammen med landbrugserhvervet. Derfor viser vi maksimal forståelse for landbruget og føler en forpligtelse, fordi I er så vigtige.

Selv om økonomien strammer hårdt, ikke mindst på Fyn efter Fionia Banks kollaps og overtagelse af Nordea, så står storbanken bag landbruget. Det slog den fynske områdedirektør Henrik Damsgaard klart fast, da han indledte det første landbrugsmøde på Fyn i den traditionelle landsdækkende møderække i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

- Landbrugsbedrifterne har store udfordringer, som er afhængig af den rigtige finansieringsform. Derfor hjælper vi landmændene med at komme videre i nyt regi, hvad enten det er til fortsat drift eller en løsning for at blive løftet ud af erhvervet.

Henrik Damsgaard understregede overfor Landbrug FYN, at Nordea går meget langt for de nuværende kunder.

- Vi står ved vore forpligtelser og løber ikke af pladsen. Og vi tager også nye kunder ind, men ser naturligvis nøje på de driftsmæssige nøgletal. Der skal være et fundament og en god rentabilitet.

Læs også