Ministre taler for grøn energi

GRØN ENERGI: Biogas, biomasse og miljøinvesteringer der kan sætte fokus på energiforbruget vil komme til at spille en vigtig rolle fremover. Klimaminister Lykke Friis og fødevareminister Henrik Høegh så på biogas og grøn vækstpulje, da de hver i sær gæstede henholdsvis Aabenraa og Haderslev.

Landbruget vil få en central rolle i fremtidens danske energiforsyning. Det slog klimaminister Lykke Friis fast i forbindelse med arrangementet ”Landbruget som energileverandør”, der var arrangeret af LandboSyd i Aabenraa.

Her konstaterede ministeren, at regeringens store indsatsområde stadig er vindenergien, mens især biogassens rolle også har potentiale til at stige markant over de næste to årtier. Fra under én procent i dag til mellem 5 – 10 procent.

Til gengæld må landmændene indtil videre se langt efter både yderligere økonomisk støtte. Til gengæld sagde Lykke Friis, at man nok bør se på kommunegarantien for biogasanlæg igen, og måske muligheden for at afsætte biogas via naturgasnettet, sådan som mange indenfor landbruget og biogasselskaberne gerne så.

Penge var der til gengæld blevet givet via den grønne vækstpulje til opformeringsbedriften I/S Eskegård i Lille Anslet ved Haderslev, hvor fødevareminister Henrik Høegh lagde vejen forbi for at se på, hvad 400.000 grønne støttekroner er gået til i form af miljøinvesteringer, der både skal gavne miljøet og fremtidssikre bedriften. Også her konstaterede både formand i KHL, Asger Christensen, og indehaver Jørgen Schultz, at prikken over i´et ville være muligheden for et biogasanlæg på gården med afsætning af biogas til rentabel pris – som det ses i Tyskland.

Fødevareminister Henrik Høegh mener ikke at det vil være muligt at nå samme rammevilkår i Danmark som i Tyskland – heller ikke på biogassen, men konstaterede, at man fra regeringens side vil nå et stykke af vejen.

Læs også