Kartoflen spirer fortsat

En økonomisk håndsrækning fra den danske kartoffelbranche har reddet Danmarks Kartoffel Råd »på falderebet«.

»Sæt mig ud til gårdens geder, eller på det fine bord.

Jeg vil garantere, at kartoflen altid gror!«

Nogenlunde sådan lød slutningen på rådspoet Pia Longets prolog ved Danmarks Kartoffel Råds årsmøde, som tirsdag den 18. januar for 13. gang blev afholdt i riddersalen på Egeskov Slot.

Og verselinierne var denne gang næsten profetiske. I indbydelsen til årsmødet havde kartoffelrådets formand, borgmester Anker Boye, Odense, nemlig lagt op til, at Danmarks Kartoffel Råd efter 12 succesfulde år skulle indstille hovedparten af sin virksomhed og fremover kun afvikle den årlige og meget anerkendte kokke-konkurrence om »Kartoffelprisen«.

Imidlertid kunne Anker Boye glædestrålende oplyse, at kartoffelrådet på sit møde om formiddagen forud for årsmødet via et af rådsmedlemmerne, kartoffelavler Viggo Nørtoft, Give, havde fået tilsagn om, at kartoffelbranchen fremover vil støtte økonomisk op om Danmarks Kartoffel Råd og dettes arbejde til fremme af brugen af kartofler.

Dermed var faren for lukning drevet over, og årsmødet kunne afvikles i en god og saglig stemning - som sædvanlig med et glimt i (kartoffel)-øjet.

Opera og kartoffelplantning
Efter formandens korte beretning fortalte rådets oldermand, regionsrådsmedlem Carsten Abild, Otterup, om »Danmarks største sportsgren«, DM i dyrkning af frilandskartofler, samt om Den store Ældrefest på Valdemarsdag, hvor sidste år næsten 50.000 ældre på 300 plejehjem og institutioner i 94 af landets 98 kommuner blev beværtet med lækre kartoffelretter og snaps.

Direktør Hans Skjerning, Kold College, berettede om Kartoffelprisen 2010, og Gunnar Andersen, Otterup, slog et slag for Danmarks Kartoffelmuseum, der er beliggende i parken ved Hofmansgave på Nordfyn.

Pianistinden Hanne Bramsen spillede 2. sats af Beethovens Pathétique Sonate. Medlemmer af Den Fynske Opera med operachef Jesper Buhl i spidsen underholdt med numre fra Sigfred Pedersens operacabaret.

Årets nyudnævnte kartoffelambassadør, skuespilleren Søren Østergaard, var med kort varsel blevet forhindret i at møde op. Han blev i stedet repræsenteret af sin hustru, Lisbeth Lundquist, hvilket førte til, at der som noget nyt blev udnævnt et ambassadør-par.

Efter den traditionsrige plantning af årets første kartofler blev der serveret en lækker buffet med masser af lækre kartoffelretter.

Læs også