Rådgivningspriser under pres

ØKONOMI: Krisen i landbruget har betydet, at flere rådgivningscentre har valgt at holde priserne i ro i 2011. På flere rådgivningstyper er prisen endda sat ned.

Prisen på landbrugsrådgivning er under pres. Krisen i landbruget har tilsyneladende betydet, at rådgivningspriserne har nået toppen af, hvad landbrugserhvervet kan klare at betale.

I hvert fald har flere regionale og lokale landbrugsrådgivningscentre valgt at holde rådgivningspriserne i ro i hele 2011 – for flere af centrene er det tredje år uden prisstigninger, der nu er taget hul på. Og som noget nyt er flere rådgivningstyper endda blevet billigere i år.

Rådgivningscentrene LRØ og LandboSyd er blandt de centre, der meldte ud før jul at rationaliseringsplaner og omorganisering – herunder reducering i medarbejderstaben – har sikret samme priser og endda billigere rådgivning her i 2011.

Og nu følger rådgivningscentrene LandboMidtØst og Jysk Landbrugsrådgivning, der netop har meldt ud, at også de holder priserne på samme niveau i 2011 som de foregående år.

Tilpasning gennemført
For Jysk Landbrugsrådgivning er det tredje år i træk, at rådgivningspriserne holdes i ro – og for enkelte typers vedkommende sættes ned. Og det er et led i en bevidst strategi:

- Siden Jysk Landbrugsrådgivning blev dannet ved en fusion i 2008 har vi løbende effektiviseret. Og i kraft af tilpasninger, rationaliseringer og besparelser opnået gennem synergi ved samling af rådgivningen i to huse kan vi nu gå ud med priser, der sidst blev reguleret ved indgangen til 2009. Det er altså de samme priser, der nu gælder for tredje år i 2011, siger direktør Torben Jensen.

Også flere af direktørerne i de øvrige landbrugscentre fremhæver fusioner, og ikke mindst samling af rådgivningen i nye og langt større centerenheder som grunden til, at det er muligt at holde priserne i ro.

Læs også