Økologisk biogas på vej

Fødevareministeriet vil nu sætte gang i pilotprojekter, der skal hjælpe økologisk biogas fra plantemateriale på vej. Økologer roser initiativet.

Fødevareminister Henrik Høegh (V) håber, at nogle pilotprojekter kan hjælpe økologisk biogas på vej, og samtidig kan være med til at øge det samlede økologiske areal i Danmark.

Tilskud til skræddersyede økologiske biomasseløsninger, der er en del af regeringens aftale om Grøn Vækst 2.0 af fra i foråret, bliver nu sat i gang. Der er afsat fire millioner kroner årligt i perioden 2011-2013.

Biogasproduktion baseret på økologisk biomasse fra plantemateriale, som for eksempel græs og energiafgrøder kan nemlig have en række positive effekter. Det gør for eksempel den økologiske produktion mere klimavenlig og giver flere næringsstoffer til produktionen, når den afgassede biomasse køres ud på markerne.

Dette kan være vigtigt i forhold til en øget udvidelse af det samlede økologiske areal i Danmark - særligt i de østlige egne af landet, hvor der er mangel på husdyrgødning, der kan anvendes til økologisk produktion, lyder det i en pressemeddelelse.

- Projekterne kan være med til at vise vejen for en bæredygtig energiproduktion og skabe et større incitament til at omlægge til økologi. Det skal ske ved via pilotprojekterne at finde løsninger på nogle af de problemer, vi har set i forhold til energiproduktion baseret på for eksempel græs og flerårige energiafgrøder, siger Henrik Høegh.

Økologer roser
Hos Økologisk Landsforening og fra Landbrug & Fødevarer får initiativet ros med på vejen, og man kvitterer for, at biogas uden brug af husdyrgødning nu er blevet en anerkendt teknologi til at styrke økologien og gøre den mere klimavenlig.

- Det er glædeligt, at ministeren nu anerkender potentialet i at putte andet end gylle i biogasanlæg. Biogas baseret på plantemateriale frem for gylle kan danne grundlag for mere økologisk produktion og for et landbrug, der producerer energi og reducerer sit CO2-udslip, siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening.

Kirsten Lund Jensen, teamleder for økologi Landbrug & Fødevarer, siger:

- Vi er glade for, at ministeriet har været lydhøre for vores indspil. Nu håber vi så bare, at de generelle regler for tilskud til biogasanlæg bliver tilpasset, så man også her kan få støtte til økologiske anlæg baseret på plantemasse, siger Kirsten Lund Jensen.

Læs også