Planteavlere i plus i 2011

En ny prognose fra Videncentret for Landbrug viser, at planteavlerne får et lille plus til næste år, men et negativt driftsresultat i år.

Videncentret for Landbrug siger i en ny prognose, at planteavlsbedrifter også i 2010 må forvente et negativt driftsresultat – der dog er bedre end i 2009. 

- Det lave renteniveau (2,76 pct. i gennemsnit) er medvirkende til, at bunden ikke er slået helt ud af økonomien, skriver Videncentret i prognosen.

Videncentret forventer, at bruttoudbyttet bliver på omtrent samme niveau i 2010 som i 2009, og at det stiger med 11 procent i 2011. Selv om styk- og kapacitetsomkostningerne også forventes at stige, ender planteavlerne med et lille positivt driftsresultat i 2011 ifølge prognosen. 

Det fremgår af tabellen her på siden, at kun en tredjedel af bedrifterne ser ud til at opnå positive driftsresultater i alle år. Og dette vel at mærke hvis de kan »holde sig« i den bedste tredjedel i alle år.

- Hvis de bedrifter, der har de laveste resultater i 2009 også vil være blandt gruppen med de laveste resultater i 2010-2011, vil deres akkumulerede driftsunderskud for de 3 år være på over 2 millioner kroner, konstaterer Videncentret.

Ekstra tørring
Den gennemsnitlige heltids-planteavlsbedrift omfatter et dyrket areal på 182 hektar - heraf forpagtes knap 60 ha, således at der ejes omkring 125 hektar.

I prognosen for 2010 har Videncentret regnet med lidt lavere udbytte end normalt samt ekstra omkostninger til tørring og håndtering af det våde korn. Alligevel ser de samlede stykomkostninger ud til at falde i 2010, hvilket især skyldes de lavere gødningsomkostninger.

Videncentret har ikke indregnet større slid og vedligeholdelse på høstmaskinerne i år, og de flere arbejdstimer i høsten.

Den tredjedel af planteavlerne, der havde de dårligste resultater i 2009, vil have en gældsprocent på 66 procent i 2011. Hvis jordværdien falder med 50.000 kr. pr. hektar, vil gældsprocenten stige til over 80 procent. Falder jordværdien med 75.000 kr. pr. hektar stiger gældsprocenten til over 90 procent, fremgår det af Videncentrets nye prognose.

For gennemsnitsproducenten ser tallene noget bedre ud. Her er værdien af den faste ejendom på godt 27 millioner kroner, og der ejes godt 125 ha, mens gældsprocenten er på knap 50 procent ifølge Videncentret.

- Hvis jorden falder 50.000 kr. pr. hektar (for gennemsnitsbedriften udgør jordværdi inkl. bygninger godt 200.000 kr. pr. hektar), så stiger gældsprocenten til godt 60 procent i 2011.

- Falder jorden med 75.000 kr. pr. hektar, så får gennemsnitsbedriften en gældsprocent på 70 procent. En gældsprocent på 70 vil klart begrænse handlemulighederne. Når dette gælder for gennemsnitsbedriften, så er der mindst 50 procent af bedrifterne, der er dårligere stillet – det vil sige. de har en gældsprocent på over 70 procent, skriver Videncentret. 

Læs også