Tican er tilbage

De var en optimistisk formand for Tican der aflagde beretning i Thorup-Klim Hallen sent torsdag eftermiddag. Men han forudså fortsatte og store udfordringer.

- Vi har haft et rigtigt godt år. Det er dejligt, at Tican er tilbage og konkurrencedygtig, sagde formand Jens Jørgen Henriksen i sin beretning på Ticans generalforsamling i Thorup-Klim Hallen.

Samtidigt understregede han dog, at udfordringerne fortsat er store, og han påpegede, at indenfor det næste år gælder det i særlig grad finansieringsstrategien, for at afklare slagterikoncernens kapitalsituation og dermed sikre, at vækst kan blive en realitet. Samtidig erkendte han at konkurrencepresset ikke bliver mindre.

Tabt konkurrenceevne
- Det værste ved krisen i Danmark er næppe de forholdsvis beskedne påvirkninger af arbejdsløshed og realløn, som vi har set sammenlignet med andre lande. Det værste er nok, at vi taber konkurrenceevne i Danmark. Hver eneste dag, sagde han.

Han erkendte også, at andelshavernes økonomiske situation havde været godt hjulpet med en større betaling. Men af hensyn til ikke at gøre virksomhedens fremtidige kapital situation mere vanskelig end den er, vil det ikke være forsvarligt at udbetale mere, understregede han, til de fremmødte andelshavere.

Andelshaverne vil få en hel krone i efterbetaling. De er delt på en ny A-bonus på 10 øre, der udbetales, 15 øre der henlægges til slagteriets egenkapital og så 75 øre, der udbetales direkte.

Konkurrencedygtig markedspris
- Med den viden, vi har om markedsprisen fra både Danmark og Tyskland, og fordi vi har rig adgang til frie grise i øjeblikket - til priser der ligger under den afregningspris, andelshaverne i Tican får - så ved vi, at Tican i år leverer en restbetaling, som ligger pænt over markedsprisen, sagde han.

- Det kan man kalde »afkast af ejerskabet«, og det er jo dét der er så svært at synliggøre i et andelsselskab. Men det har vi forsøgt her, forklarede Jens Jørgen Pedersen om den nye opdeling, hvor han også kaldte A-bonus for en principiel vigtig signalværd.

Jens Jørgen Henriksen oplyste, at det i stigende grad er fra selskaber i udlandet, at fortjenesten kommer. Desuden indeholder regnskabet nogle engangsfortjenester fra omlægninger af Danske Slagterier samt unormalt høje bidrag fra de datterselskaber, Tican ejer sammen med Danish Crown.

Han understregede dog, at hovedårsagen til det gode resultat er, at man gradvis er lykkedes med flere af de tiltag, som er målsat i Strategi 2+, hvor der blandt andet satsedes på at øge kvaliteten af produkterne.

Forbedret kvalitet
- Det er stadig vanskeligt præcist at måle den økonomiske værdi af den forbedrede kvalitet på slutprodukter og råvarer, men vi kan se, at kvaliteten i vores produkter øges, og vi er sikre på, at det er der penge i - både på kort og lang sigt, sagde han og forberedte andelshaverne på, at afregningen i stigende omfang vil skulle afspejle denne kvalitet.

Der har i årets løb været tilbagegang af andelshavere på 12 procent, så slagteriet nu har 346 aktive leverandører, der i gennemsnit leverer 4.934 grise pr. år. Samtidig har der været en omsætningsfremgang på 8 procent, 58 procent fremgang i primært driftsresultat, og 80 procent fremgang på nettoresultatet.

Debatten kom først i gang efter redaktionens slutning.

Læs også