Fri jagt og 15 procent i afkast

Hvis fire investorer og en landmand tilsammen dyrker poppel til biomasse, lover Mols Energi et årligt afkast på 14-16 procent og en forrentning af egenkapitalen på 30 procent i bindingsperioden.

Der skal plantes kloner af hurtigvoksende poppeltræer på fire gange 50 hektar i hvert lokalområde med 50 hektar om året.

- Plantagerne vil være forskellige steder i Danmark, og efter to vækstsæsoner høstes der flis, og netop efterspørgslen på flis er hastigt stigende, fortæller direktør for Mols Bioenergi Bent Hansen.

- Hvert område á 200 hektar stiftes med en kapital på to millioner kroner, fordelt på fire investorer, samt landmanden i selskabet.

Landmanden kan selv vælge at være investor eller han kan også stå udenfor og ganske enkel bortforpagte sit areal til det selskab, der dannes til at stå for driften af arealet.

10 års omdrift
Driftsselskabet for de 200 hektar poppel kalkulerer med en 10 års periode fra plantning til høst det 10. år.

- Selskabet sørger for plantning og leverer plantematerialet, der er en særlig italiensk poppelklone, der er egnet til biomasseproduktion, forklarer Bent Hansen og nævner, at en gennemsnitsmængde på op til 700 ton tørstof pr. hektar pr. år er realistisk.

- Som udgangspunkt har vi ingen krav til investorerne. Det kan være private, der eksempelvis har nogle pensionsmidler, men det kan også være et holdingselskab, hvor der er den store fordel, at man ikke blive porteføljebeskattet. 

- Beløbet, der skal investeres pr. investor eller gruppe af investorer, er 500.000 kroner, og løbetiden for investeringen er kun 10 til 13 år. I den periode er det vores mål at opnå en egenkapitalforrentning på 30 procent samt et afkast på 14 – 16 procent, afhængig af investeringsformen, fortæller Bent Hansen.

Øget biomasseforbrug
Både i Danmark og internationalt er målsætningerne at udfase fossilt brændsel. Mols Bioenergi forventer, at efterspørgslen på flis stiger støt, hvilket forstærkes af, at også virksomheder og kraftvarmeværker de kommende år omstiller eller supplerer med C02 neutral biomasse.

- Sammenlignet med andre investeringer med samme tidshorisont, er det forventede afkast yderst attraktivt. Samtidig understøttes forventningerne af, at dette er en driftsinvestering i et af fremtidens helt store vækstprodukter. Samtidig er det også en kendsgerning, at der snart ikke kan hentes yderligere flis fra skovene og andre kilder. Så enten skal der gang i produktionen på dansk jord eller også skal der importeres.

- Så det er bestemt en investering, der ikke kun er sund fornuft for miljøet – det kan også blive en rigtig solid investering. Og som det sidste lille plus, der givet vil tiltale nogle, så forventes investorerne også at få fri jagt på de 200 hektar natur, der investeres i, siger Bent Hansen.

Øget forbrug
Mols Bioenergi har som vision at etablere en stabil og varig produktion af dansk CO2- neutral biomasse ved forpagtning og drift af et eller flere områder af cirka 200 hektar landbrugsjord, som beplantes med højt ydende specielle poppelkloner, der er planter med stor vækst og stærk sygdomsresistens.

I dag stammer 13 procent af det danske energiforbrug fra vedvarende energi udvundet af biomasse.

Det tal forventer Mols Bioenergi bliver forøget de kommende år, blandt andet som resultat af den politiske aftale om Grøn Vækst, Klimakommissionens anbefalinger og indstillinger fra EU.

Læs også