Slagtesvineproducent mindsker underskuddet

I april besøgte Landbrug ØST slagtesvineproducent Per Nielsen. Vi har igen lagt vejen forbi. Nu har Almindelig Brand Bank bedt ham finde et andet pengeinstitut.

For slagtesvineproducent Per Nielsen, Maglemosegaard ved Højby i Odsherred, bliver 2010 det fjerde år i træk med røde tal på bundlinien - omend ikke så store som de har været.

Han producerer 7.500 slagtesvin om året. Underskuddet for indeværende år ser ud til at blive på de budgetterede cirka 300.000 kroner mod en halv millioner kroner i 2009 og én million kroner i 2008, hvor bytteforholdet mellem foder og svinekød var meget ugunstigt.

Vi skrev om den nu 45-årige slagtesvineproducent her i bladet den 13. april for at høre om hverdagen for en slagtesvineproducent, hvor alt var i orden, bortset altså fra økonomien.

Dækningsbidrag på 70 kroner
Sådan er det stadigvæk. Den gennemsnitlige kødprocent ligger på 62, dødeligheden er nede på to procent, og foderforbruget ligger på 2,68 foderenheder pr. kg tilvækst. Kun den gennemsnitlige daglige tilvækst på 852 gram er klart utilfredsstillende, men det regner Per Nielsen med at kunne rette op på ved at skifte til en anden smågriseleverandør fra den 1. januar.

Med den aktuelle afregningspris på 9,20 kroner pr. kg og en foderenhedspris på 1,80 kroner ligger dækningsbidraget efter fradrag af alle omkostninger på cirka 70 kroner pr. leveret slagtesvin.

Skuffede forventninger
- Økonomien i slagtesvineproduktion her i 2010 er blevet en skuffelse, fordi udviklingen i prisen på svinekød ikke er blevet så gunstig som forventet, og samtidig er foderprisen steget mærkbart, siger Per Nielsen. Og han har ingen forventning om, at bytteforholdet vil bedre sig i 2011.

At underskuddet trods alt ikke ser ud til at blive større end de budgetterede 300.000 kroner, skyldes et højere dækningsbidrag fra bedriftens markbrug på 130 hektar. Dels på grund af pæne udbytter, dels på grund af den høje kornpris.

Endnu bedre kunne det have gået med markbruget på Maglemosegaard, hvis ikke 20 hektar vårbyg måtte efterlades uhøstet på marken, fordi det simpelt hen står under vand. Det skyldes, ifølge Per Nielsen, at nogle grøfter, som Odsherreds Kommune har ansvaret for, ikke bliver renset ordentligt op.

Skal skifte bank
Siden vi besøgte ham for cirka syv måneder siden, har han helt uforskyldt fået endnu et rigtig besværligt problem at slås med: I begyndelsen af oktober måned fik han besked fra sit pengeinstitut, Almindelig Brand Bank, på snarest muligt at finde sig et nyt pengeinstitut. Forklaringen er, at almindelig Brand Bank har besluttet at afvikle sin landbrugsportefølje.

- Jeg skiftede over til Almindelig Brand Bank så sent som i januar 2007, og de har bakket mig fuldt op, så jeg aldrig har haft likviditetsproblemer. Nu er jeg i gang med at forhandle med et andet pengeinstitut, så nu må vi se, hvordan dét går, siger landmanden ved Højby.

Byggeplaner
Per Nielsen har trods de besværlige tider planer om at bygge endnu en slagtesvinestald på samme størrelse som den nuværende fra 2007 med 1.920 stipladser og fordoble slagtesvineproduktionen til 15.000 styk årligt. På nuværende tidspunkt har miljøgodkendelsen ligget hos kommunen i to år.

- Jeg havde håbet, at situationen ville have udviklet sig så positivt i løbet af i år, at jeg kunne have igangsat staldbyggeriet i år. Det er jo gunstigt at bygge nyt i denne tid, fordi krisen har presset byggepriserne mærkbart nedad. Men de planer er indtil videre lagt ned i en dyb skuffe, fortæller han.

Som følge af den usikre situation med hensyn til bankforbindelse må den driftige landmand leve med, at udviklingen af hans bedrift på alle måder står helt stille.

For dyrt med færdigblanding
- Vi kører med færdigblanding, og det går også fint, men det er blevet for dyrt. Beregningerne viser, at jeg med den nuværende produktion kan mindske foderomkostningerne med 350.000 kroner om året ved at skifte over til hjemmeblanding. De nødvendige silofaciliteter er her allerede, så der skal kun investeres omkring 120.000 kroner i et male/blandeanlæg for at hente denne besparelse hjem. Men de penge kan vi ikke få lov til at trække, siger Per Nielsen.

Han har netop forpagtet yderligere 120 hektar, så markbruget kommer op på 250 hektar, hvoraf de 150 hektar er forpagtet. Hermed vil der være korn nok til produktion af 15.000 slagtesvin om året.

Læs også