To nye formænd i bestyrelsen

Niels Vestergaard Salling og Henrik Frandsen fra henholdsvis LandboNord og Sønderjysk Landboforening med i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse.

Der er fire regioner i Landbrug & Fødevarers primærafdeling og dermed fire regionsvalgte formænd. Ved valgene i går på delegeretmødet i Herning var der genvalg i region øst til Poul Fritzner, Gefion, i region syd til Jens Ejner Christensen, Vejle-Fredericia Landboforening, og i region midt til Finn Pedersen, Odder-Skanderborg Landboforening.

Til gengæld var der nyvalg i den nordjyske region, efter regionsformanden Arne Buus fra AgriNord på forhånd havde bebudet sin afgang, og derfor ikke opstillede til valget. I stedet valgtes den nye formand for region nord, formanden for LandboNord Niels Vestergaard Salling.

En færre fra Familielandbruget
Der skulle i år findes fire fritvalgte medlemmer til bestyrelsen mod tidligere tre. På baggrund af medlemsudviklingen afgav Familiebrugssektionen nemlig et medlem til de landboforeningsvalgte. Ud gik dermed John Nielsen fra Sjællandske Familielandbrug.

Fem stillede op til de fire pladser på gårsdagens delegeretmøde og resultatet blev, at formanden for Sønderjysk Landboforening, Henrik Frandsen, blev nyvalgt.

Henrik Dalgaard Christensen, AgriNord, der tidligere var regionsvalgt i nord stillede op som fritvalgt medlem og fik forlænget sit mandat i primærbestyrelsen. Og der var genvalg til Kristian Gade, Holstebro-Struer Landboforening, samt Niels Rasmussen fra fynske Centrovice.

Endelig blev Henning Hansen, formand for Dansk Kødkvæg, valgt som suppleant.

Læs også