Bureaukratiet tærer og demotiverer

Under landsdelegeretmødets førstedag tog Landbrug & Fødevarers formand, Michael Brockenhuus-Schack, fat på husdyrlovens kringlede regler.

Sidste års delegeretmøde varslede et opgør med landmændenes retssikkerhed. Især når det gælder nogle af husdyrlovens mest bureaukratiske og ufleksible regler om miljøgodkendelse af ændringer på bedriften.

- Mareridts-erfaringer med miljøgodkendelsessager synes at være en af de primære årsager til, at mange landmænd i disse år føler, at deres retssikkerhed er krænket. En stadigt mere kompliceret regulering, lange sagsbehandlingstider og uens administration i kommunerne er ikke, hvad vi blev lovet med aftalen om miljøgodkendelse af husdyrbrug tilbage i 2005. Tværtimod, lød det i formand for Landbrug & Fødevarer, Michael Brockenhuus-Schacks beretning ved delegeretmødet i Herning i går.

- Når timer og dage spildes på at bakse med unødigt besværlige administrative processer, er det noget, der tærer og demotiverer – netop fordi det er så meningsløst.

Ansøgningsbunken væk
Formanden oplyste, at Landbrug & Fødevarer både arbejder politisk for en bedre regulering og administration af husdyrlovens krav, men også hjælper medlemmer med at anlægge sager med principielt indhold ved domstolene.

- Et positivt resultat af vores arbejde her er, at bjerget af ubehandlede miljøgodkendelser nu endelig synes ryddet af vejen. Men sagsbehandlingstiderne vil også fremover være en udfordring for mange kommuner, og det bliver en opgave at holde kommunerne til ilden i dette arbejde. Det er vigtigt, at vi selv bidrager til processen gennem en løbende dialog – også lokalt - med kommunerne om det forventede antal ansøgninger forude.

Miljøklagenævnet bremser
- Man har imidlertid ikke meget glæde af en effektiv sagsbehandling i kommunen, hvis ens godkendelse bare strander i bunken af påklagede sager i Miljøklagenævnet. I dag venter omkring 700 landmænd på en afgørelse fra Miljøklagenævnet. Og mange af dem har ventet i flere år.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, lød det skarpt fra formanden, som lovede at Landbrug & Fødevarer fortsat vil presse på for, at Miljøklagenævnet får tilført de nødvendige ressourcer til en effektiv sagsbehandling.

- Og vi skal forklare politikerne, at vi ikke kan yde vores bedste bidrag til bæredygtig vækst og beskæftigelse i Danmark, når vi skal vente i årevis på en tilladelse til at udvide vores produktion. Udvidelser der ofte giver mindre miljøbelastning og bedre dyrevelfærd end den eksisterende.

Anmeldeordningen
Michael Brockenhuus-Schack fremhævede som et resultat af Landbrug & Fødevarers indsats omkring arbejdet med miljøgodkendelser, at der nu er fremlagt lovforslag om en anmeldeordning.

- Det betyder, at mange husdyrproducenter uden videre kan foretage mindre justeringer af deres produktion. Justeringer, der ikke har nogen betydning for miljøet, skal ikke længere igennem dyre godkendelser og lange ventetider. Det er sund fornuft for både landmændene og for kommunerne.

- Vi er i flere år blevet lovet en anmeldeordning for mindre ændringer i produktionen, så vi igen kan få »fulde stalde«. Det giver ikke mening, at vi ikke kan fylde vores stalde, når vi gennem effektiviseringer får skabt mere plads i vores stalde samtidigt med, at vi har nedbragt miljøpåvirkningen fra det enkelte husdyr.

Ny husdyrlov
Den aktuelle behandling i Folketinget af forslaget til en ny husdyrlov, fik også et par ord med på vejen af Landbrug & Fødevarers formand.

- Desværre står vi med nye udfordringer i det forslag til ny husdyrlov, som Folketinget nu behandler. Eksisterende produktioner risikerer at blive ramt hårdt af nye ammoniakkrav. Til trods for, at de er etableret i god tro og overholder alle regler.

Værre endnu bliver det af, at forslaget ikke giver kommunerne klare retningslinjer for, hvordan eksisterende produktioner skal revurderes.

Igen er det vores retssikkerhed, der skrider, når vi som landmænd ikke kan se konsekvenserne af loven for vores produktion. Når det er tilfældigt, hvilke krav vi stilles overfor og når vi ikke ved, om vi kan beholde det antal husdyr, vi har i dag.

Læs også