Danish Crown A/S en realitet

Med stemmerne 184 for og 11 imod vedtog DC's repræsentantskab i går dannelsen af et aktieselskab, der ejes af andelsselskabet.

I går eftermiddag blev der skrevet andelshistorie.

Det skete, da repræsentantskabet i Danish Crown med et solidt flertal sagde ja til dannelsen af Danish Crown A/S. 184 stemte for, mens 11 var imod.

Gårsdagens beslutning betyder i praksis ingen forandring for selskabets ejere, understreger formand Niels Mikkelsen. Der er således alene tale om, andelsselskabet etablerer et aktieselskab, som er 100 procent ejet af andelsselskabet.

Formanden pointerer, at A/S-modellen skal være med til at sikre, at Danish Crown har de værktøjer, der skal til for at kunne opfylde vækststrategi DC 2015, som repræsentantskabet ligeledes vedtog i går.

Nødvendighed
Repræsentantskabsmedlem Niels Aage Arve, Mejlby mellem Randers og Århus, er en af de andelshavere, som bakker op om gårsdagens beslutning.

- Vi ønsker et slagteriselskab, der udvikler sig. Og det er ikke realistisk at bede os andelshavere om at skaffe tre, fire eller fem milliarder kroner, sådan som den økonomiske situation er i dag. Så A/S-modellen er en nødvendighed, sagde Niels Aage Arve til Effektivt Landbrug lige efter den historiske beslutning.

Den østjyske landmand, der har 750 søer med salg af smågrise samt produktion af 12.000 slagtesvin, vurderer samtidig, at A/S-modellen vil åbne for, at både eksterne investorer og landmænd i fremtiden køber aktier i slagteriet.

- Jeg er selv en potentiel DC-aktionær. Men det er samtidig vigtigt, at vi andelshavere gennem vores andelsselskab bevarer kontrollen - i hvert fald et stykke tid endnu. Så må vi se, hvad der sker, den dag der kun er nogle få hundrede andelshavere tilbage, påpeger han.

Forudgående debat
Forud for gårsdagens historiske beslutning har A/S-oplægget været debatteret blandt selskabets ejere siden februar i år.

Undervejs har oplægget været på dagsordenen på alle repræsentantskabs- og sommerkredsmøder landet over.

 

Læs også