Mariagerfjord er vågnet op

Mariagerfjord Kommune har besluttet at følge miljøstyrelsens vejledning til godkendelse af husdyrbrug.

Mariagerfjord Kommune, der hører til en af de få kommuner, der ikke fik lavet en voldsom slutspurt i september, og dermed fortsat har masser af ansøgninger om husdyrgodkendelser til landmænd som mangler at blive gjort færdig, har besluttet, at følge Miljøstyrelsens vejledning til godkendelse af husdyrbrug.

Det åbner op for store forbedringer for naturen og miljøet, mener Henrik Dalgaard, som er formand for Agri Nords Natur- og Miljøudvalg.

- Det bliver dejligt, når landmændene i kommunen kan komme videre, og lave nogle forbedringer for miljø og natur, udtaler han i en pressemeddelelse, hvor han også tager hatten af for, at Mariagerfjord Kommune til stadighed har villet indgå i forhandlinger.

Lang kamp
Agri Nord har nemlig kæmpet længe for en ændret praksis, som tilgodeser både miljø og landbrug.

I næsten fire år har Mariagerfjord Kommune afvist ændringer på landbrugsbedrifterne, fordi kommunen har været nervøse for, at det kunne medføre en overbelastning af naturen i kommunen.

Kommunen har haft særkrav, som har været så stramme, at der ikke har været mulighed for at landmændene kunne indføre forbedringer for miljø og natur på deres bedrifter – ofte i forbindelse med udvidelser af deres landbrug.

Agri Nord har derfor kæmpet længe for, at få ændret praksis i kommunen, og indgået i drøftelser med naturfaglige eksperter og Mariagerfjord Kommune.

Lå sidst
I seneste opgørelse fra 1. oktober fra Miljøstyrelsen er Mariagerfjord den kommune med flest ikke afsluttede sager. Kommunen havde her 68 sager liggende uafsluttet. Af indkommende sager fra 2007-2010 har kommunen kun afsluttet 46 procent af alle sager pr. 1 oktober.

Læs også