Miljøminister på vej med anmelderordningen

Miljøminister Karen Ellemann er nu kommet med sit lovforslag til ændring husdyrloven, der skal sikre en smidigere sagsbehandling.

Fremover skal det være lettere for landmænd at få grønt lys til at lave mindre ændringer i driften, hvis det ikke skader miljøet. I hvert fald hvis det står til miljøminister Karen Ellemann (V).

Hun har netop fremsat et forslag til ændring af husdyrloven, der indebærer, at der vil blive indført en anmeldeordning i tilfælde af, at det bliver vedtaget, hvilket alt dog tyder på.

I en pressemeddelelse fra Miljøministeriet fremgår det således, at lovændringen er et resultat af, at der nu er opnået enighed i forligskredsen på husdyrområdet. Forligskredsen består af VKO og R.

- Hensigten med ændringen er at få en mere smidig og enkel regulering af den nu tre år gamle husdyrlov samtidig med, at vi fastholder den høje beskyttelse af natur og miljø. Administrationen af loven har på nogle punkter udviklet sig meget omstændeligt. Det var ikke meningen.

- Nye dyrevelfærdskrav, der ikke skader miljøet, bør derfor ikke udløse den helt store godkendelsesprocedure. Fremover skal det kunne klares med en anmeldelse. Hermed letter vi landmanden for en administrativ byrde uden, at vi slækker på miljøkravene, siger miljøminister Karen Ellemann.

Skærpet ammoniakregulering
Lovændringen udmønter også væsentlige dele af Grøn Vækst-aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

- Forureningen fra ammoniak får mange naturområder til at gro til, og dermed mister de deres særpræg som eksempelvis heder og moser. Nu skærper vi ammoniakreguleringen, så vi opnår en langt bedre beskyttelse af vores sårbare natur. Samtidig gør vi reglerne langt lettere for kommunerne at administrere. Desuden sikrer vi, at kommunerne har et fælles billede af, hvilke naturområder, der har behov for særlig beskyttelse, siger Karen Ellemann.

Ændringens formål er at sikre, at kommunerne på en enkel og effektiv måde bidrager til at opfylde ammoniakmålene i de nye Natura 2000-planer hver gang, de giver en miljøgodkendelse.

Strammere regulering af pelsdyrbrug
Det indgår også i lovændringen, at ministeren sænker godkendelsesgrænsen for pelsdyrbrug fra 75 dyreenheder (DE) til 25 DE. Pelsdyrbrug har en miljøbelastning, der på væsentlige områder er tre gange større end andre husdyrbrug i gennemsnit. Med en lavere godkendelsesgrænse for pelsdyrbrug vil denne produktion blive stillet overfor krav om en generel reduktion af forureningen med ammoniak, og der bliver bedre mulighed for at stille specifikke krav om en lavere miljøbelastning fra disse produktioner.

Læs også