Kommuner oversvømmer marker

Landmænd anklager kommuner for at oversvømme det yderste af deres marker. Politiker overvejer yderligere lovgivning på området.

Tre landmænd i Ringsted beklager samstemmende, at Ringsted Kommune er ved at ødelægge dele af deres marker ved at lægge sten og gydesteder ud i de vandløb, som de skal bruge til at dræne markerne med.

Flere steder har vandspejlet hævet sig op over drænudledningerne, og for Arne Rasmussen i Allindemagle har det konsekvenser.

- Tidligere har der været dyrket både sukkerroer og majs på de her marker, og til sukkerroerne skal der jo bruges virkelig tunge maskiner. Sidste år lavede jeg to slæt græs, men i år kan jeg simpelthen ikke køre på den del af marken mere, fordi den er blevet for våd, fortæller Arne Rasmussen.

En landmand, der bor i nærheden får snart fyld sten i det vandløb, som overskydende vand fra hans marker løber ud i. Blot en lille stigning i vandet kan medføre alvorlige konsekvenser for ham, og han frygter, hvad der vil ske med hans marker.

- Hvis bare de hæver vandspejlet med 10 centimeter, så er min mark ikke dyrkbar, fortæller Søren Hansen.

Sagen vækker genklang på Christiansborg, hvor medlem af Dansk Folkeparti og formand for Folketingets Fødevareudvalg er i gang med at undersøge, om han skal lave et lovforslag, der indskærper overfor kommunerne, at landmændenes jord ikke skal blive ramt af deres arbejde for at få mere liv i vandløbene.

- Det er ret principielt der her. Jorden er landmandens produktionsredskab, og mange af de her vandløb er netop etableret for, at landmændene kan afvande deres marker. At der så er kommet liv i dem, det er godt nok, men det må ikke ende med, at landmanden ikke kan udøve sit erhverv, siger Rene Christensen, formand for Folketingets fødevareudvalg.

Læs også