Bankerne stopper malkerobot-fest

Til trods for at der bliver bedre og bedre styr på teknikken i malkerobotterne, er antallet af nye AMS-besætninger bremset kraftigt op. Det er for svært at skaffe pengene til nye robotter, vurderer konsulent.

Selv om mælkeproducenten mener, at det er mest rentabelt at installere malkerobotter i den nye kvægstald, så er det slet ikke sikkert, at det bliver en realitet. For bankerne er begyndt at sige fra over de projekter, hvor landmanden for eksempel vil sætte seks malkerobotter ind i en ny stald, erfarer Videncenter for Landbrug, Kvæg.

- For to år siden blev der sat 6-8 robotter ind i den nye stald. Men dem er der rigtig langt imellem i dag. Og jeg tror ikke, at det bliver meget bedre de næste to år, siger Vibeke Nielsen, konsulent i Videncenter for Landbrug, Kvæg.

Den seneste statistik viser, at der sidste år kom 94 nye AMS-besætninger til mod 243 i 2008 og 150 i 2007.

Ifølge Vibeke Nielsen sætter de store mælkeproducenter en traditionel malkestald ind i nybyggeriet i stedet for malkerobotter.

- Det er meget billigere pr. ko. Malkerobotter koster cirka en million kroner pr. stk., og dét vægrer bankerne sig ved, fortæller hun.

Ærgerligt
Ifølge Vibeke Nielsen siger bankerne også ofte fra over for landmænd, der har malkerobotter i deres eksisterende stalde, men mangler at sætte den sidste robot ind.

- Det er ærgerligt, for så kan stalden ikke tjene det ind, som den er bygget til. Dét frustrerer mange mælkeproducenter, for de vil selvfølgelig gerne tjene nogle penge, så de kan forrente gælden, siger Vibeke Nielsen. 

Hun kalder situationen for uholdbar, og opfordrer bankerne til at åbne mere for pengekassen, og i det mindste hjælpe de landmænd, som de tidligere har hjulpet med investeringer, og som nu mangler at få fyldt stalden op med køer. Omvendt har hun forståelse for, at især banker, der har forholdsvis mange engagementer i landbruget, tøver i den nuværende økonomiske situation.

Rentabilitet
Bankernes tilbageholdenhed med at låne penge ud til investering i AMS’ere smitter tilsyneladende ikke af på mælkeproducenternes lyst til at investere i dem. I hvert fald havde AMS’erne i 2009 – ifølge Videncenter for Landbrug - en markedsandel af malkeenheder ved såvel nye stalde som udvidelser/renoveringer på 85 procent.

En analyse fra samme center viser, at AMS-anlæg kun er konkurrencedygtig ved mindre besætningsstørrelser sammenlignet med de manuelle malkesystemer, der var med i analysen. Kommer besætningsstørrelsen over 140 køer, er 2 x 12 side by side billigere end alle andre malkesystemer.

Læs også