Kartoflens betydning stiger

Kartofler er den tredje vigtigste afgrøde til fødevarer i verden, og den bliver vigtigere i fremtiden, vurderer generaldirektør for internationalt kartoffelcenter.

»Kartoflens bidrag til at føde verden« er titlen på hovedtalen, som generaldirektøren for det internationale kartoffelcenter i Peru, dr. Pamela K. Anderson, holder i forbindelse med åbningen af PotatoEurope 2010 i Hannover.

- Kartofler er den tredje vigtigste afgrøde til fødevarer i verden, og den bliver vigtigere i fremtiden. Kartofler er effektive, og når der er mangel på både jord, vand og føde, får kartofler en stigende betydning, lyder det fra generaldirektøren.

Siden 2005 er der ifølge Pamela K. Anderson blevet dyrket flere kartofler i udviklingslandene end i de industrialiserede lande. Kartofler forstås her som en samlebetegnelse for de kartofler, vi kender i Danmark, samt yams og søde kartofler.

Tidoblede udbyttet
Kartofler er en billig afgrøde.

- FAO lavede i 2008 en undersøgelse, hvor det fremgik, at kartoffelprisen ikke fulgte med kornpriserne op under fødevarekrisen. Det illustrerer, hvorfor kartofler spiller en stor rolle i at sikre fødevareforsyningen i fødevareusikre lande, forklarer hun.

- I Afrika kan kartofler virkelig øge husholdningernes indkomster, understreger Pamela K. Anderson, og fortæller om en undersøgelse blandt en gruppe landmænd i Kenya, der viser, at byg kan give 200 $ pr. acre, mens man ved at gå over til kartofler får et udbytte på 2000 $ pr. acre om året.

Arealet med kartofler øges i disse år mest i Østafrika.

Kartofler er også ernæringsmæssig set en god afgrøde.

- Det er en myte, at kartoflen har ringe værdi rent ernæringsmæssigt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det kommer fuldstændigt an på, hvad man spiser sammen med kartoflerne, fastslår hun.

Stiger tre procent årligt
Ifølge generaldirektøren for det internationale kartoffelcenter er udbyttestigningerne meget højere i kartofler end i korn, ris og majs. Kornudbytterne er stagnerende, mens kartoffeludbytterne stiger med tre procent om året.

Kina, som vil have 95 procent selvforsyning med fødevarer, får store udfordringer med fødevareforsyningen, men halvdelen af stigningen skal ifølge Pamela K. Anderson komme fra kartofler.

- Der er behov for udbyttestigninger – det gennemsnitlige udbytte i Kina ligger på 14,4 ton pr. hektar – og der skal dyrkes større arealer samt laves systemforbedringer, hvor kartofler eksempelvis dækkes med halm i en periode og dyrkes om vinteren, forklarer hun.

De største udfordringer
Som de største udfordringer peger Pamela K. Anderson på at markudbytterne skal forøges, systemernes produktivitet skal være højere, småbønder skal forbindes med markederne, så de kan afsætte deres varer, der skal udvikles offentlig-private partnerskaber samt fremavles sorter, der er sundere. Endelig skal offentligheden gøres opmærksom på fordelene ved kartofler, så afgrøden får den rette placering i bestræbelserne på at skabe global fødevaresikkerhed.

Det Internationale Kartoffelcenter, CIP, søger at reducere fattigdom og forbedre fødevaresikkerhed på bæredygtigt grundlag i udviklingslande gennem forskning og rådgivning omkring kartofler og andre rod- og knoldafgrøder. Centeret beskyttet også 4600 forskellige kartoffelsorter i en genbank.

Læs også