Hesteavl var ikke hobby

SKATTERET: Nordjysk Familielandbrug har vundet en Landsskatteretssag, hvor Skatteankenævnet påstod, at der var tale om hobby ved hesteavl, samt at indtægt ved bortforpagtning af jord og udlejning af hestebokse skulle betragtes som to selvstændige virksomheder.

Skatteankenævnet og SKAT mente, at et landbrug med hesteavl skulle opdeles i flere selvstændige virksomheder. Bortforpagtning af jorden skulle være en del, mens opstaldning af heste og egne heste og stutteri skulle være en anden del.

Virksomheden med opstaldning af heste og stutteri havde i perioden 1995 og frem til og med 2005 ikke givet et erhvervsmæssigt overskud, og det mente Skatteankenævnet ikke var fradragsberettiget, fordi de vurderede, at der var tale om en hobby.

Nordjysk Familielandbrug ved skattekonsulent John Ertmann klagede over afgørelsen og påpegede, at der er tale om én virksomhed, og at virksomheden som helhed er erhvervsmæssigt drevet. Derfor bør der være fradrag for underskud.

Erhvervsmæssigt drevet
De fik medhold i klagen af flere årsager.

For det første var der indgået kontrakt om bortforpagtning af markjorden, således at forpagteren skifter areal år for år i en rotationsordning. Markerne blev på skift benyttet til kornavl, raps og græs i et løbende hensigtsmæssigt sædskifte.

For det andet var maskinhallen på bedriften blev i 2005 og 2006 ombygget til en ridehal med rytterfaciliteter og speakerrum, som skulle indbringe en større indtjening i vinterhalvåret gennem blandt andet udlejning til en islænderforenings stævner. Virksomhedens indtjening forventes således væsentligt større fremadrettet.

Der var desuden efterfølgende investeret et større beløb i blandt andet opkøb af heste fra Østeuropa. Disse heste forventes at indbringe et betydeligt overskud ved et senere salg.

Derfor var det sagsøgtes opfattelse, at virksomheden, som blev drevet erhvervsmæssigt hensigtsmæssigt og forsvarligt, fremover ville udvise et overskud eller balance efter driftsmæssige afskrivninger på både bygninger og driftsmidler.

Der blev afholdt syn og skøn på ejendommen, og klagerens synspunkter og argumenter blev til sidst taget til efterretning.

Læs også