Hvede og triticale til salg med dårligere spireevne

Foderstofferne må nu sælge vinterhvede og vintertriticale af C1 og C2 med spireevne ned til 65 procent, efter at Plantedirektoratet har givet dispensation.

Plantedirektoratet giver nu foderstofferne dispensation til at producere vinterhvede og vintertriticale af de tidlige generationer C1 og C2 med spireevne ned til 65 procent.

Det sker for at dække efterspørgslen af sædekorn i Danmark, efter at det er blevet konstateret, at en stor del af høsten 2010 af vinterhvede og vintertriticale ikke kan opfylde EU-minimumsnormen for spireevne, som er 85 procent for hvede og 80 procent for triticale.

I Danmark har Dakofo på vegne af sædekornsbranchen opgjort et behov for at sælge 100.000 ton af vinterhvede og 6.000 ton af vintertriticale med dispensation for spireevne.

Indtil 30. november
Plantedirektoratet har på den baggrund tildelt alle virksomheder 500 ton vinterhvede, som med det samme kan produceres og sælges under dispensationen. Det svarer til 93.400 ton vinterhvede, og derudover kan foderstofferne sælge 5.970 ton vintertriticale af C1 og C2 med spireevne ned til 65 procent (dansk norm 71 procent med en tolerance på 6 pct.).

Tilladelsen gælder indtil den 30. november 2010.

Ønsker foderstofferne yderligere dispensation, skal de ansøge om det senest i dag kl. 15.

Tilladelsen til at dispensere kommer fra EU-Kommissionen.

Læs også