Mr. Lely har solgt 700 malkerobotter

PÅ PENSION: Erik Christensen fra Lely går nu på pension. Men han kommer til at savne arbejdet med at sælge malkebotter, fortæller han.

I februar 2000 solgte Erik Christensen fra Lely sin første malkerobot. Det var til Kim Jørgensen og hans 70 køer i Thyholm. Næste år skal den robot skiftes ud. Ikke fordi den er udtjent, men fordi landmanden gerne vil have en nyere model, der kan tage lidt flere køer og har lidt flere finesser.

- Der er jo også mange, der gerne vil have en ny bil efter ti år, siger Erik Christensens chef hos Lely Center Heerup, direktør Flemming Kobborg og tilføjer, at landmanden jo kan få en fornuftig pris for sin brugte robot.

Direktøren har meget ros til sin sælger af malkerobotter, der nu efter elleve år i firmaet går på pension.

- Erik Christensen er den person i hele verden, der har solgt flest Lely-malkerobotter, fortæller direktøren ikke uden stolthed om sin sælger, der har opereret i et område fra Vejle i syd til Skagen i nord.

Og han er kendt af sine kunder.

- Når man sælger for så mange penge, kommer man jo tæt på hinanden også i planlægningsfasen, siger Erik Christensen.

Han er fuldt ud klar over, at han laver totalt om på hverdagen for sine kunder.

- De kan jo lige pludselig komme ind og være med til morgenmad før børnene skal i skole. De kan stå på fodboldbanen klokken fem om eftermiddagen til børnenes kampe eller gå i biografen med fruen og nyde en hel aften sammen, siger Erik Christensen og tilføjer:

- De unge moderne landmænd tager jo også del i det huslige. Derfor er den fleksibilitet robotten giver også vigtig for hele familien,

Overvågning
Ulempen med robotten er, at man ikke kan lukke døren og sige, at nu er man færdig. Der kan altid komme en alarm.

- Men mange steder oplever man stort set aldrig en alarm, når indkøringsperioden først er ovre, siger han og tilføjer, at igennem de 11 år han har solgt robotter, er driftssikkerheden blevet bedre.

Det betyder også meget for antallet af alarmer.

- Men man kan stadig ikke passe køer inde fra sofaen. Det er malke-tiden, der er flyttet og minimeret. Det er ikke opsynstiden der er forsvundet, smiler han og understreger, at opsynet med dyrene stadig er utrolig vigtig.

Da han startede som sælger hos Lely, kendte han ikke meget til køer, og hverken firma eller landmænd kendte meget til malkerobotter.

- Det var en slags pionerarbejde fra starten, smiler Erik Christensen og mindes de mange spændende ture, hvor han sammen med andre sælgere blev sendt til i både Holland og Tyskland for at lære om robotterne.

Det gav både viden og sammenhold.

Og så skulle han ud at overbevise landmanden om robotterne.

Det har han kunnet, så han har solgt 700 robotter til både eksisterende og til nye stalde.

Fra en til otte
Da Erik Christensen startede gjorde besætningernes størrelse, at han oftest blot solgte en robot pr. bedrift. Nu er det oftest tre til fire robotter eller flere til samme bedrift. Netop i denne tid er en bedrift med otte robotter, solgt af Erik Christensen, kørt godt ind. Det er i Løgstør, og der holdes Åbent Hus dagen før Erik Christensens egen afskedsreception.

Den er vemodig. Eik Christensen glæder sig over, at han skal følge de robotter på vej, som han har solgt.

Han har lutter gode minder.

- Det bedste ved at køre for landbruget er, at man kommer så tæt på så mange folk. De timer ved køkkenbordet, når det hele skal planlægges, har været noget af det bedste, fortæller Erik Christensen, der ofte er med i hele processen fra tegning til færdig stald.

Enkelte steder er han trukket i kedeldragten, når robotten skulle i gang, og altid er han med ved Åbent Hus når en ny stald præsenteres.

Fuld service
Lelys koncept med fuld service på robotterne er Erik Christensen glad for. Det er kun vand, strøm og rengøringsmiddel, der kommer ud over den faste pris, fortæller han. Både service, pattegummi og reparationer er med i en serviceaftale.

I den senere tid har Lely leaset flere og flere robotter ud. Ved leasing koster en robot med fuld serviceaftale 14.000 kroner om måneden, fortæller direktøren og sælgeren. Det er et godt tilbud, som mange banker også anbefaler i dag, understreger de.

Der er sket meget med robotterne på de 11 år Erik Christensen har solgt dem. I dag kan de måle både fedt og protein, og landmanden kan følge oplysningerne fra sin pc, hvor end han er i verden.

Erik Christensen er stolt af det produkt, han har solgt og glad for, at han også skal følge de sidst solgte robotter på vej, selvom han nu runder pensionsalderen.

Læs også