Aktuel forskning til tiden

Med fokus på robotter, høj-præcisions positionering, autostyring og faste kørespor styrker Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet forskningen i automatisering i planteproduktionen.

I de kommende år vil en række nye forskningsplatforme ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Århus Universitet skabe helt nye muligheder for at gennemføre avancerede forskningsprojekter inden for informations- og kommunikationsteknologi samt automation i planteproduktionen.

Fødevareminister Henrik Høegh (V) indviede i går de nye high-tech forskningsfaciliteter på Forskningscenter Foulum, og han ser mange muligheder for, at de nye forskningsplatforme kan bidrage med gode bud på løsning af landbrugets miljø- og klimaudfordringer og bære erhvervet langt ind i fremtiden.

- Jeg er overbevist om, at præcision er nøgleordet, når der skal findes svar på landbrugets miljø- og klimaproblemer, og det gælder uanset, om man er økologisk eller konventionel landmand, sagde han.

Stort output ved lille ekstern påvirkning
Henrik Høegh understregede, at højteknologi og automatisering kan hjælpe til at øge effektiviteten og udnytte landbrugets potentiale.

- Jeg er sikker på, at I her i Foulum kan udvikle løsninger, så vi får en planteproduktion, der både giver høje udbytter og har en lav miljø- og klimapåvirkning, sagde han i sin åbningstale lige efter, at han havde klippet den røde snor over ved hjælp af en fjernstyret robot.

»Aktuel forskning til tiden«, kaldte han det.

- Kvælstof, fosfor og methan er gode stoffer. De skal bare udnyttes effektivt og ikke slippe ud af landbrugets kredsløb, lød det fra ministeren til de omkring 150 gæster, som deltog i indvielsesarrangementet.

Faste spor på alle arealer
De nye forskningsfaciliteter i Foulum omhandler automatisering i planteproduktionen og er fordelt på et antal forskningsplatforme samt et nyt automationslaboratorium.

Faciliteterne omfatter blandt andet en demonstrationsplatform på 400 hektar til planteavl, hvor faste kørespor for første gang implementeres i et varieret sædskifte med korn, græs og majs med en fast arbejdsbredde på ni meter for alle arbejdsrutiner.

Det er driften af alle Forskningscenter Foulums egne landbrugsarealer, der bliver lagt om til faste kørespor.

- Vi forventer, at majsen og det sidste græs vil blive høstet med maskiner, der passer i et ni meter system allerede her i efteråret, siger forskningsleder Ole Green, Institut for Biosystemteknologi.

De maskinstationer, der samarbejdes med, skal altså hurtigt tilpasse deres udstyr til et ni-meter system.

Ny økologi-platform
Der er også etableret en ny økologi-platform på 20 hektar til planteavl med fokus på biodiversitet og uden brug af husdyrgødning.

En ny IKT-platform til planteavl, der også er på 20 hektar, har fokus på udvikling af teknologiløsninger til at forbedre sporbarhed og dokumentation, automatisering og effektivisering, ved brug af nyeste sensor- og kommunikationsteknologier.

Endelig skal et nyt Automationslaboratorium understøtte fremtidige forskningsprojekter inden for blandt andet robotter, høj-præcisions positionering, autostyring, on-line informations- og beslutningsstøtte-systemer.

Læs også