Mægler: Der kommer gang i handlen

EJENDOMME: Ny selvstændig mægler i Randers mener, at der er ved at komme gang i jordhandlen igen.

Efter flere års ansættelse i ejendomsmæglerbranchen har ejendomsmægler Gustav Winther her først på sommeren etableret eget firma inden for Agriteam-gruppen med domicil i Randers og dækningsområde primært i hele det midtjyske område, men med mulighed for at dække hele landet. Her gælder det både produktionslandbrug, fritidslandbrug, lystejendomme og skovejendomme.

- Jeg var glad for at være ansat i en spændende forretning, men jeg havde lyst til at blive selvstændig, så det skal prøves, siger Gustav Winther, der har været ansat hos Berg Risager i Hjørring.

Og han mener, det er den rigtige tid at blive selvstændig i.

- Alle ved jo, at der efter to år, hvor der har været meget stille, skal til at ske noget igen, og jeg har mange positive meldinger fra både købere og sælgere, siger Gustav Winther, der er glad for at være kommet ind i Agriteam-gruppen. Den er en uafhængig mæglergruppe, hvor han på den ene side er selvstændig, men hvor der også er kollegaer at trække på indenfor gruppen.

Muligheder i markedet
Og Gustav Winther ser optimistisk på mulighederne i markedet.

- Der er jo noget, der skal sælges, og nogen der vil sælge. Og der er også købere nok. Optimismen er for alvor vendt tilbage indenfor det seneste halve år, siger han, men tilføjer:

- Der bliver på den anden side ikke solgt noget, hvis der ikke kan tilvejebringes en fornuftig finansiering.

Han mener også, der er sket en ændring i markedet. Før var det egenkapitalen, det gjaldt, nu ses der i meget højere grad på forrentning og afkastningsevne.

Den nye mægler mener, at jordprisen ligger på mellem 150.000 til 170.000 kroner pr. hektar, men med lokale variationer.

- Og så har den nye landbrugslov også åbnet op for mange nye købere, fortæller Gustav Winther, der forestiller sig, at mange kan være interesserede i mindre produktionsejendomme til en naturejendom, en hesteejendom eller til jagt for eksempel.

- Det kan jo også være et rent investorprojekt, siger han og tilføjer, at jord altid vil have en værdi, selvom teknikken vil gøre den enkelte husdyrproducent mere fri af jorden.

Unge købere
Mægleren ser også muligheder for unge landmænd.

- Men hvor de unge for nogle år tilbage troede, at de kun kunne starte på de helt store produktioner, må man nu nok vende tilbage til konceptet om, at man skal bevise, at man kan, før man får den store ejendom, siger Gustav Winther, der mener, at en ung nok kan låne sig frem til en ejendom på måske 400 søer eller 100 til 150 køer og så arbejde sig frem.

- Det er blot vigtigt at se på, om ejendommen er fremtidssikret, siger Gustav Winther og understreger, at det for de unge gælder om at bevise, at de kan, og så udvide hen ad vejen.

- Selvom, det måske er mere spændende at starte ned store ejendomme, så vil pengeinstitutterne nok se på, at deres risiko bliver minimeret ved den mindre ejendom, og YJ-lånene kommer dermed også til at udgøre en større del af hele projektet, siger han og giver et godt råd til de unge:

- Kig på ejendomme i drift og se på mulighederne for at udvide. Start i det små og byg ud derfra. Det er jo alfa og omega, at der kommer driftskroner ind.

Derfor ser Gustav Winter et bredt spekter af købere - dels de unge, der vil arbejde sig frem; dels de etablerede, der stadig har mod på ekspansion; og dels dem udenfor erhvervet, der nu har fået mulighed for at købe ejendomme.

Salgsklar
Og sælgerne skal også gøre sig klar på hvilke muligheder, der er for salg af deres ejendom, samt hvilke potentialer deres ejendom indeholder.

- Det er jo ikke helt så sikkert som tidligere, at naboen står parat til at købe, siger han og opfordrer både købere og sælgere til at ringe og få en snak om de mange muligheder.

Og så understreger Gustav Winther: Der skal arbejdes med tingene, ingenting kommer af sig selv i dag.

Læs også