Majestætisk mindedag

KONGELIGT BESØG: Dronning Margrethe var hædersgæst, da Patriotisk Selskab fejrede 200 års jubilæum.

Det blev en mindeværdig dag, da Patriotisk Selskab søndag den 11. juli markerede selskabets 200 års jubilæum med en reception med deltagelse af en stor del af selskabets medlemmer og medarbejdere samt en række øvrige indbudte gæster - i alt op mod 500 personer.

Dagens fornemste gæst var Patriotisk Selskabs protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, som under besøget blandt andet foretog den officielle åbning af to udstillinger i og ved selskabets hovedsæde, Det fynske Landbocenter på Ørbækvej i Odense. Den ene udstilling tegnede et billede af selskabets og landbrugets udvikling gennem de forløbne 200 år. På den anden udstilling præsenterede en række af selskabets medlemmer nogle af deres produkter.

Endelig signerede Dronningen eksemplar nummer to af jubilæumsbogen »Patriotisk Selskab i 200 år«, der er forfattet af arkivchef ved Odense Stadsarkiv, Jørgen Thomsen. Bog nummer et blev overrakt som gave til majestæten.

Læs også