Strør køerne med fiberfraktionen

I Tyskland synes man også at strøelsen til sengebåsene er ved at være ret dyr. Flere mælkeproducenter er derfor begyndt at anvende et billigere alternativ og har dermed også opnået højere yver- og klovsundhed. Alternativet er bare lidt specielt.

Vi siger altid her i Danmark, at vi er godt fremme i skoene, og at vi på know how ofte kan lidt mere end de andre. I det tidligere Østtyskland er mælkeproducenterne dog også rigtig godt med, og så er de ikke bange for at gå nye veje, hvis det virker.

Det oplevede Effektivt Landbrug tirsdag i sidste uge, da bladet var inviteret med Brørup Traktor- og Maskincenter til den østlige del af Tyskland for at se på gylleseparatorer, samt en alternativ måde at anvende tørstoffraktionen på.

Her besøgte vi et par større kvægbrug, der begge havde flere års erfaring med at anvende fiberfraktionen fra gylleseparation til strøelse i sengebåsene – og det var kun positive erfaringer.

Konsistensen af de pressede fibre er let og tør, og så minder det meget om tørv. Tørstofprocenten er på 60 procent dagen efter, det er strøet i sengene.

Gyllen pumpes op fra fortanken til pressen. Den flydende fraktion ryger retur og fiberfraktionen falder ned i en stak under et halvtag, hvorfra det køres ind i stalden. Fra fire ton gylle udvindes et ton tørre fibre til strøning.

Systemet består altså af en forholdsvis simpel teknik – en separator, et halvtag over opbevaringspladsen, og en vogn til at lægge det ud i sengebåsene med. Der skal ikke så meget udstyr til for at man er kørende, og så er der tilsyneladende udelukkende fordele ved tiltaget.

Høj sundhed
Den tyske kvægbruger, Rolf Griepentrog, havde på nettet læst om andre mælkeproducenter, blandt andet i Sweitz, der havde gode erfaringer med at anvende tørstoffraktionen fra gylleseparation som strøelse. Han satte derfor en gylleseparator blev sat op, og det har han absolut ikke fortrudt.

Rolf Griepentrog, der har en besætning på 1400 køer, fortæller, at både yversundheden og klovsundheden er blevet bedre, ligesom køerne nu er fuldstændig rene.

- Vi kan nu malke 100 køer mere i systemet, og det skyldes udelukkende, den tidsmæssige besparelse, der ligger i, at køerne har renere yvere, forklarer han.

Læs også