En næsten umenneskelig opgave

VANDPLANER: - Mange af de rørlagte vandløb går under veje og befæstede arealer, påpeger Kim Johansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune.

De fynske kommuner er nu i gang med at udmønte vandplanerne i praksis. I Nordfyns Kommune har man sammen med de øvrige oplandskommuner taget hul på etableringen af vådområder i Odense Fjord området, og lodsejerne har fået besked om, at de kan blive berørt af projektet.

- Etableringen af vådområder er en af de lettere opgaver i forbindelse med vandplanerne. Derfor tager vi dem først. Det, jeg gruer allermest for, er åbningen af de rørlagte vandløb. Jeg kan slet ikke se, hvordan vi skal løse den opgave, og jeg kan godt forstå, hvis landmændene er skeptiske og nervøse, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, Kim Johansen (S).

Åbningen af de rørlagte vandløb er – lige som de øvrige tiltag i vandplanerne – en bunden opgave, som kommunerne skal løse, men den nordfynske udvalgsformand peger på, at der er en række fysiske forhindringer, som vil gøre det svært at løse opgaven.

- Mange af de rørlagte vandløb går under veje og befæstede arealer, så det bliver en næsten umenneskelig opgave, vi skal i gang med, og jeg tror ikke, økonomien hænger sammen, siger Kim Johansen.

Vigtigt med erstatning
Udvalgsformanden håber, at der er økonomi med fra staten til at gennemføre vandplanerne, for kommunerne har ikke økonomi til at betale for en del af erstatningen til de lodsejere, som bliver berørt af vandplanerne.

- Det er utrolig vigtigt for projektets gennemførelse, at der følger erstatning med. Vi kan jo ikke gå ud til en landmand og sige: Nu tager vi et stykke af din jord, og du får ikke en rød reje for det. Landmændene skal naturligvis have den erstatning, der er nødvendig for at løse opgaven, ellers er slaget tabt på forhånd, siger Kim Johansen.

Han erkender, at kommunen »plukker de laveste frugter« først i og med, at man er startet med vådområderne og venter med at tage fat på åbningen af de rørlagte vandløb til sidst.

- Det er tidligere lykkes at etablere vådområder af frivillighedens vej, så det kan godt lade sig gøre. Nu går vi i dialog med lodsejerne, og selv om ingen af os kender de fulde konsekvenser endnu, så tror jeg, det kan lade sig gøre at finde fornuftige løsninger. Vådområder er forholdsvis nemme at etablere, og det er ikke så dyrt, siger Kim Johansen.

2015 eller 2021
Hvis lodsejerne ikke vil medvirke til de nødvendige tiltag i forbindelse med vandplanerne, opstår der en ny situation.

- Så kan kommunerne ikke løfte opgaven, og så må staten gå ind og afgøre, om der skal eksproprieres. Vi skal jo nedbringe kvælstofudvaskningen, og det bedste vil naturligvis være, hvis det kan ske gennem forhandling og frivillige aftaler med lodsejerne, understreger Kim Johansen.

Han peger samtidig på tidsplanen som et andet problem.

- Det er problematisk, at vi skal gennemføre det hele inden 2015. Det er ikke afklaret endnu, om vi kan vente til 2021, men den diskussion må vi have lukket op for, så vi kan få det på plads, siger udvalgsformanden.

Læs også