Mange til markforsøg

Den stort anlagte forsøgsmark hos Mash Agro i Klarup havde stort rykind til rundvisninger tirsdag aften.

De grå skyer hang over Agro Farm Day i Klarup ved Aalborg, men heller ikke denne  tirsdag aften kom der regn over Nordjylland. Over 700 besøgende gjorde arrangementet til en succes, og der var meget at se på både i marken og i og omkring maskinhuset, hvor områdets forhandlere havde stillet en stor del af deres materiel op. Agro Farm Day er arrangeret af S.D. Kjærsgaard, Nordjysk Andel, Mash Agro I/S og AgriNord.

I marken var forsøg med hovedvægt på afgrødevalg, sortsvalg, efterafgrøder, udsædsmængde, såtid, planteværn og vildtpleje.

Produktchef for planteavl Jens Ole Nielsen, Nordjysk Andel glædede sig over at vårbyggen står så godt i år, når der nu er tale om så specielt et år, hvor der på grund af omsåningen er sået så meget vårbyg. Ellers fremhævede han hvedesorterne Ararat og den forholdsvis nye Mariboss.

Såtid
Specielt såtidsforsøgene var der opmærksomhed om efter den usædvanlig hårde vinter. Ved disse parceller fortalte planteavlskonsulenterne Martin Ringsing og Lars Gade fra Agri Nord, at forsøgene blev anlagt i efteråret for at finde ud af det optimale såtidspunkt. For år tilbage har man haft den type forsøg, dem ville man nu prøve igen med nye sorter.

- To ting kan slå vintersæden tilbage: det er kulde og sneskimmel, understregede planteavlskonsulenterne. I år var det sneskimlen, der blev den store synder, idet den havde gode vilkår i det lune mikroklima mellem sneen og jorden. Jorden var jo ikke frossen, da sneen kom og blev liggende i tre måneder. Derfor blev forsøget anderledes end forventet.

- Ikke ret mange sorter kan ligge under sne i tre måneder. Og slet ikke når afgrøden er kraftig. Jo mere organisk materiale, jo bedre trives sneskimlen, konstaterer Martin Ringsing. Derfor kan konsulenterne konstatere, at hvor der er sået sent, er det gået bedst. Med denne vinter har det altså kunne betale sig at så sent, uafhængigt af sort. Der var sået Mariboss og Hymack henholdsvis den 1. september, den 21. september og den 10. oktober i tre forskellige udsædsmængder.

- Jo senere såtidspunkt - jo bedre, viste forsøgene i år. Mens de tidligere forsøg har vist, at man kan tabe mellem fem og syv hektokilo ved for sen såning, siger Lars Gade. Det er de forsøg, der indtil nu, har dannet baggrund for konsulenternes råd om, at tidlig såning betaler sig.

Mellemafgrøder
Martin Rinsing og Lars Gade fortalte også om mellemafgrøder, hvor man blandt andet havde forsøg med olieræddike. Generelt viser forsøg, at mellemafgrøder er gode til at samle kvælstof op. Men forsøget her viser, at en tidlig sået vinterafgrøde har formået at samle stort set lige så meget kvælstof op som olieræddike som mellemafgrøde har gjort.

- Dette enkeltstående forsøg viser, at bare man sår tidligt kan der samles lige så meget kvælstof op som ved en mellemafgrøde, siger Lars Gade, der dog understreger at det blot er et enkeltstående forsøg.

Læs også