L&F vil skabe 40.000 nye jobs

Landbrug & Fødevarers første årsmøde fremlagde mange visioner, og dvælede ikke længe ved den aktuelle økonomiske situation hos primærlandmændene.

Hverken demonstrationen på Christiansborg Slotsplads eller den aktuelle krisestemning nåede i går ind bag Axelborgs tykke vægge, hvor Landbrug & Fødevarers første årsmøde blev afholdt.

Formand Michael Brockenhuus-Schack benyttede sin beretning til at kigge fremad mod nye mål uden at dvæle længe ved den aktuelle indtjenings- og gældskrise i landbruget. Det blev også til et par pæne ord til regeringen, ved mødet stærkt repræsenteret af finans- og økonomiminister Brian Mikkelsen K), skatteminister Troels Lund Poulsen (V) samt Folketingets formand Thor Pedersen (V).

Fødevareminister Henrik Høegh (V) måtte melde afbud på grund af et vigtigt EU-landbrugsministermøde. Gennem en tv-optagelse både hilste og roste han dog forsamlingen for de innovative tiltag, årsmødet præsenterede.

Ens vilkår
Efter en højlydt tak for den varslede jordskattelettelse og en lidt mere afmålt taknemmelighed for Grøn Vækst 2,0, samt nogle enkelte markeringer mod regeringens vandplaninitiativer, faldt Michael Brockenhuus-Schack ind i rollen som den innovative og fremadskuende fremtidsagitator.

- Vi må regne med at leve med landbrugsstøtte en hel del år endnu. Ikke fordi vi ønsker det, men fordi vi er afhængige af at have samme vilkår som de lande, der ligger tæt på os. Selv om vi skal være opmærksomme på konkurrencen fra et land som Brasilien, skal vi ikke glemme, at det er i nærområdet, vi mærker konkurrencen hårdest. Lige nu flytter produktionen til Tyskland, lige syd for grænsen, og det er her vi må have fælles vilkår.

- Derfor er det vigtigt at vi har fokus på de nærmeste konkurrenter og de vilkår, vore kolleger i nabolandene har at producere under. Danmark kan aldrig konkurrere mod for eksempel den franske statskasse, så det må vi for enhver pris undgå, pointerede formanden.

Nye arbejdspladser
Det er da heller ikke på den direkte produktion, Landbrug & Fødevarers plan vil skabe ret mange arbejdspladser.

Godt understøttet af den vision for skabelse af netto 40.000 nye jobs i verdens tredjestørste fødevareklynge, som den danske fødevaresektor udgør, præsenterede årsmødet sin vision.

Af de 40.000 arbejdspladser, Landbrug & Fødevarer estimerer at kunne oprette, henregnes blot de 1500 til direkte primærproduktion, primært økologisk svineproduktion, som det nævnes. Resten af de mange kommende arbejdspladser skal oprettes i forædling, maskinproduktion, miljøteknologi, sundhedsprodukter, kontrol, måling, natur, gener og ikke mindst topscorer, 10.000 arbejdspladser i oplevelsesøkonomi.

Læs også