Forbruget af antibiotika steg i 1. kvartal

Det samlede forbrug af antibiotika og antibiotika til svin steg igen i første kvartal i år.

Samlet steg forbruget af antibiotika til husdyr med 7,9 procent i 1. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2009, og ligger nu på 32.705 kilo aktivt stof. Det er forbruget af antibiotika til svin, der tegner sig for den største andel, og her steg forbruget af antibiotika da også med 8,7 procent i forhold til samme tidspunkt sidste og ligger nu på 27.885 kilo aktivt stof. Begge dele fremgår af en opgørelse fra VetStat.

I opgørelsen over forbruget af antibiotika til svin fremgår det, at det især er forbruget af Makrolider, Sulfa-TMP og Tiamulin, der er steget med henholdsvis 14,7, 13,3 og 17,6 procent..

Samtidig er forbruget af de kritiske antibiotika, cephalosporinerne, faldet med hele 5,6 procent målt på forbruget i første kvartal 2010 og 2009.

Fald i forbrug af kritiske midler
Ifølge den nye behandlingsvejledning, der forventes at træde i kraft til efteråret, hører Tiamulin til et af de mere »politisk korrekte« stoffer at anvende, mens Sulfa og Makroliderne hører til i de to mellemgrupper, og altså hverken i den helt gode eller helt dårlige ende af skalaen

- Heldigvis er forbruget af kritisk antibiotika faldende, og et af de vigtigste indsatsområder i vores arbejde er at holde det nede, da det bruges til behandlingen af mennesker. Den udvikling skal fastholdes, siger Nicolaj Nørgaard, direktør for Videncenter for Svineproduktion, VSP.

Nicolaj Nørgaard forventer i øvrigt at Fødevarestyrelsens »Gul kort ordning« vil vise et faldende forbrug af antibiotika allerede i 2011 opgjort i forhold til antal grise i Danmark.

- Vores fokus er konstant på, at antibiotikaforbruget er så lavt som muligt. Derfor bakker vi op om myndighedernes tiltag og arbejder selv på at reducere forbruget, siger Nicolaj Nørgaard

Læs også