Tilslutningskrav ikke acceptabelt

VANDFORSYNING: Skarp kritik fra landbruget af Vejen Kommunes krav om tilslutning af alle ejendomme med egen vandboring til fælles vandforsyning – tilslutnings- og vandforsyningsafgifter betegnes som ekstra skat.

Vejen kommunes krav om tilslutning af alle ejendomme med egen boring til fælles vandforsyning, der er sendt til høring, kan ikke accepteres af Sønderjysk Landboforening, der er medlemsorganisation for en del landmænd primært syd for Vejen.

Gårdejerne Christian Ravn, Brøstrup og Christian Lund, Skodborg nævner på vegne af medlemmerne, at mange landmænd i forvejen har investeret store beløb i boring og rensningsanlæg, for at sikre vandforsyningen på ejendommen. For mælke- og husdyrproducenter viser de jævnlige vandkvalitetsmålinger også, at kvaliteten er i orden.

For disse vil en tilslutningsafgift på 25-50.000 kr. og en årlig vandforsyningsafgift på 25.000 kr. virke som endnu en »skat eller afgift« på et erhverv, som pt. er i krise.

Gradvis tilslutning
Fælles vandforsyning er godt. Det er effektivt, rationelt og problemfrit for den enkelte. Men har man en velfungerende vandboring og har investeret i egen vandforsyning for nylig, må der gives dispensation indtil det gamle anlæg er afskrevet. Ellers påføres landmændene en urimelig dobbelt omkostning, og det har ingen brug for lige nu.

Sønderjysk Landboforening vil derfor søge samarbejde med de andre landboforeninger i Vejen Kommune for at udarbejde et høringssvar, der opfordrer til rimelighed og anstændighed over for borgerne ved overgang til fælles vandforsyning.

Læs også