Miljøsager hober sig fortsat op

Kommunerne er fortsat milevidt fra at nå målsætningen om 250-300 afsluttede miljøsager om måneden.

Det ser ud som om, at det var en garanti med modifikationer, da daværende miljøminister, Troels Lund Poulsen (V) tilbage i januar måned, lagde hovedet på blokken, og over for Effektivt Landbrugs læsere i januar udstedte en garanti om, at sagspuklen på miljøsagerne i 2010 vil være helt og aldeles væk.

Seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen viser nemlig, at virkeligheden ser helt anderledes ud.

Et udtræk som Styrelsen har lavet 3. maj viser nemlig, at nedbringelsen af sagspuklen er stagneret. Således ligger antallet af afsluttede sager på 125 sager om måneden, hvilket betyder, at nedbringelsen af sagspuklen i årets første fire måneder er meget langt fra de 250-300 afsluttede sager om måneden i 2010, der skulle sikre en afvikling af puklen pr. 1. oktober 2010.

I alt ligger der i landets kommuner stadig 2.250 sager, som venter på en afgørelse.

Overskridelser af sagsbehandlingsfristerne
Opgørelsen fra Miljøstyrelsen viser også, at der er store problemer i at overholde den tidsfrist, som man har lovet i behandlingen af sagerne.

Det er aftalt mellem KL og regeringen, at behandlingen af sagerne efter 1. april 2010 ikke må overskride ni måneder. Tallene viser dog betydelige overskridelser. 30 procent af alle sager overskrider ni-måneders fristen.

Fra 1. oktober 2010 sænkes grænsen for behandlingstiden § 11- og § 16-sager yderligere til seks måneder, og her viser opgørelsen, at det ind til videre kun er over halvdelen af disse sager, som bliver behandlet på under seks måneder.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med landbrugets hjælpepakke afsat ekstra 25 mio. kroner til kommunerne for at få rettet op på området.

Læs også