Kødkvægskoen kan også være farlig

I omgangen med kødkvæg skal man hele tiden tænke på, at de er udprægede flokdyr, som ikke bryder sig om, at flokken bliver skilt ad.

- Det er nok de færreste, der tænker over, at en kødkvægsko, der lige har født en kalv, har så stærk en moderfølelse overfor sin kalv, at hun faktisk kan være farligere for mennesker end en foldtyr, så længe kalven går hos hende. Og for nogle køer bliver dette instinkt stærkere med alderen, pointerede kvægbrugskonsulent Niels Christian Tramm, Gefion Kvægrådgivning, på mødet for deltidslandmænd i forrige uge om sikkert liv på landet.

- Det skal man tage højde for, når man for eksempel skal ind og mærke kalven, men også senere, når man skal ind i boksen eller hegnet for at tage kalven fra koen. Derfor anbefaler vi, at kødkvægskoen tages ind i en boks med fanggitter inden kælvning, så hun kan fikseres, når for eksempel man skal ind og mærke kalven, uddyber han i en samtale med Landbrug ØST.

Mandehuller en god ide
- I øvrigt bør sådanne bokse, men også de øvrige bokse i stalden, altid have et eller to mandehuller, så man har mulighed for at slippe ud, hvis dyrene bliver aggressive, tilføjer Niels Christian Tramm.

Han fortsætter med at advare mod at gå alene ind til en flok ungtyre. Sker der noget med den ene, kan den anden forsøge at jage dyrene væk, hjælpe den tilskadekomne til side og eventuelt tilkalde hjælp.

- I omgangen med kødkvæg skal man hele tiden tænke på, at de er udprægede flokdyr, som ikke bryder sig om, at flokken bliver skilt ad. Det gælder også foldtyren, som man aldrig skal stole helt på, for en ellers rolig tyr kan ændre adfærd og blive mere aggressiv med alderen. Begynder han at brumme eller skrabe i jorden, skal man altid tage sine forholdsregler, advarer kvægbrugskonsulenten fra Gefion.

Tag tyren med i første læs
Skal man flytte en flok kødkvæg med en tyr imellem, bør tyren altid tages med i det første læs for at skabe ro. Skal man indfange en flok dyr ude i marken, er en transportabel fangefold, eventuelt med en såkaldt fangarm, hvor der er mulighed for at fiksere dyrene, et værdifuldt hjælpemiddel, som også øger sikkerheden.

Ifølge Niels Christian Tramm bør kødkvægsstalde altid være indrettet med drivgange, så dyrene kan drives i stedet for at skulle trækkes, når de skal flyttes.

Læs også