Femdobling af svinebedrifterne i 2025

Seniorrådgiver Henning Otte Hansen har i det seneste nummer af Tidsskrift for Landøkonomi lavet en fremskrivning, der viser, at den gennemsnitlige danske svinebedrift i 2025 vil have 9.500 svin.

Da regeringen i februar præsenterede den økonomiske støtte til landbruget på en milliard kroner i lavere jordskatter fordelt over 2011 og 2012, gik vismændene i Det Miljøokonomiske Råd ud og advarede mod at give landbruget krisehjælp.

De analyserede, at en krise i stedet ville lade de små landbrug bukke under, og at det var en naturlig udvikling.

Seneste analyse af strukturudviklingen i dansk landbrug fra Fødevareøkonomisk Institut, som er præsenteret i deres »Tidsskrift for Landøkonomi«, viser en tilsvarende konklusion.

En fremskrivning lavet af seniorrådgiver på instituttet, Henning Otte Hansen, viser, at en gennemsnitlig svinebedrift i 2025 vil have 9.500 svin mod 2.200 i dag. Det er en fire-fem dobling.

Køer tredobles
En gennemsnitlig malkekobedrift vil også stige.

Ifølge Henning Otte Hansens beregninger vil de stige til det tredobbelte. Nemlig fra i dag, hvor en gennemsnitlig malkekobedrift er på 112 køer til 315 i år 2025.

I gennemsnit fremskriver Henning Otte Hansen gennemsnitbedriftens størrelse til at rykke sig fra 130 hektar pr. heltidsbedrift til 270 hektar i 2025.

Fremskrivningerne skal dog tages med fire forbehold. For det første er tallene udregnet under forudsætning af, at der ikke kommer en ny længerevarende fødevarekrise med høje priser til følge, som det skete i 2007-08. For det andet, at landbrugspolitikken fortsat vil blive mere liberal, og markedspriserne dermed vil nærme sig verdensmarkedspriserne. For det tredje, at begrænsningerne i landbrugenes størrelse, ejerforhold med mere fortsat vil blive reduceret, og landbrugslovens bestemmelser bliver liberaliseret, samt for det fjerde, at udbudsbegrænsninger i form af kvoter, braklægning med mere forventes helt fjernet eller reduceret til et minimum.

Læs også