Økologer vil have gmo-fri zoner

I går var der førstegangsbehandling i Folketinget på et beslutningsforslag om gmo-fri zoner i Danmark, som skal fremme mulighederne for at landmænd kan enes om lokale gmo-frie områder.

Et beslutningsforslag fremsat af Enhedslisten Per Clausen og det nye parti Fokus' formand Christian H. Hansen om indførelse af gmo-fri zoner i Danmark modtager fuld opbakning fra Økologisk Landsforening.

Erfaringer fra andre lande med genmodificerede afgrøder (gmo) har nemlig ifølge foreningen vist, at spredning af gmo til arealer og råvarer, som skulle være fri for gmo, er meget svær at kontrollere.

Og da det er forbudt at anvende gmo i økologisk landbrug og fødevarer, håber Økologisk Landsforening derfor, at der viser sig et flertal for beslutningsforslaget, som i går, desværre efter Effektivt Landbrugs deadline, blev førstebehandlet i Folketinget.

 - Som økologisk landmand har jeg sagt nej til gmo. Men jeg oplever også mange konventionelle landmandskollegaer, der ikke bryder sig om gensplejsede afgrøder. Alle landmænd skal have ret til at vælge det fra. Jeg håber, at Folketinget vil give landbruget mulighed for, at vi i lokalområder kan finde sammen om at fravælge gensplejsede afgrøder på frivillig basis, siger Anders Lund, formand for planteavlsudvalget i Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

Hensyn til forbrugere og kollegaer
Anders Lund fortæller, at mange landmænd gerne vil tage hensyn til forbrugerønsker, eller naboen. Mens andre ikke ønsker at blive bundet af aftaler med firmaer om, at man f.eks. skal bruge bestemte sprøjtemidler sammen med de gensplejsede afgrøder.

- Alle landmænd sætter pris på det frie valg – økologer som konventionelle, og jeg er sikker på, at forbrugerne har det på samme måde, siger Anders Lund.

Selve beslutningsforslaget
Beslutningsforslaget der i går blev fremsat pålægger regeringen at fremsætte forslag til regler, der sikrer, at landbrug og branchens organisationer kan indføre gmo-fri zoner i Danmark, så arealer friholdes for gmo-dyrkning, og at kommuner kan erklære sig som gmo-fri zoner.

Beslutningsforslaget pålægger endvidere regeringen at arbejde for, at EU anerkender, at der kan indføres gmo-fri zoner.

Læs også