Barskt år for FirstFarms

FirstFarms fik i 2009 en omsætning på 75,6 mio. kroner og et EBIT-resultat på -36,2 mio. kroner.

Med en omsætning på 75,6 mio. kroner og et EBIT-resulat på -36,2 mio. kroner var 2009 et hårdt år for FirstFarms, der driver over 15.000 hektar landbrugsjord i Slovenien og Rumænien og har en mælkeproduktion bestående af 5.000 kreaturer, heraf 2.650 køer.

Resultatet før skat endte på -42,2 mio. kroner, hvilket i hovedsagen svarer til de forventninger, som selskabet udmeldte den 18. februar 2010, oplyser FirstFarms i en meddelelse.

Dengang nedjusterede First Farms forventningerne med 22 mio. kroner, og fyrede den adm. direktør Kim Stokholm.

Årsagerne til de røde tal på bundlinjen for 2009 er, oplyser FirstFarms, at bytteforholdet var meget dårligt, idet priserne på både mælk, oliefrø og kornprodukter var lave i 2009.

Desuden var høstudbytterne lavere end forventet på grund af et vådt forår og tørke i den sidste del af vækstsæsonen. I Østrumænien var der desuden store skader i afgrøderne på grund af storm og hagl.

Bedre i 2010
Et jordsalg af jord og selskaber i Vestrumænien har nedbragt underskuddet, idet fortjenesten heraf var 13,9 mio. kroner før skat.

Staldbyggeriet i Slovakiet blev forsinket i 2009, hvilket betød, at en del af de forudsatte rationaliseringsgevinster ikke kunne realiseres. Byggeriet forventes i stedet færdig medio 2010.

FirstFarms forventer i 2010 at opnå en omsætning på 90-95 mio. kroner, et EBIT-resultat på 0-5 mio. kroner samt et resultat før skat på -5-0 mio. kroner.

Forventningen er en forbedring i mælkeproduktionen på 34 mio. kroner, blandt andet baseret på en stigning i mælkepriserne på 28 procent, samt en forbedring i markproduktionen på 6 mio. kroner.

I 2010 forventer FirstFarms at etablere kunstvanding på 3-400 ha samtidig med, at der arbejdes på at etablere kunstvanding i større skala.

Kurs
FirstFarms driver i Slovakiet 8.300 hektar landbrugsjord, primært forpagtet. I Rumænien ejer selskabet i alt 7.143 hektar landbrugsjord.

Kursen på FirstFarms-aktien var i går eftermiddags steget med 1,5 point til 54,50. Sidste års top var i maj, hvor kursen lå på 75.

På FirstFarms A/S’ ekstraordinære generalforsamling i december 2008 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt 424 mio. kroner uden udbetaling til selskabets aktionærer. Selskabets egenkapital er faldet til 47 millioner kroner pr. 31. december 2009.

Læs også