Ornitologer stiller sig i vejen for lokale arbejdspladser

MILJØ: Dansk Ornitologisk Forening Sønderjylland har gjort indsigelser i cirka 70 procent af alle miljøgodkendelser fra landbruget i Aabenraa kommune. Flere hundrede arbejdspladser i kommunen holdes dermed hen i det uvisse, lyder udmeldingen fra formand for LandboSyd, Mogens Dall.

Den aktuelle økonomiske krise, og de menneskelige omkostninger, der følger i kølvandet i form af afskedigelser og arbejdsløshed, synes ikke at interessere Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Sønderjylland. Foreningen stiller sig således fortsat i vejen for, at landbruget og lokale håndværksvirksomheder kan begynde at arbejde sig ud af krisen.

Sådan lyder udmeldingen fra formand for LandboSyd, Mogens Dall.

- Midt i en af historiens værste nedture oplever vi, at DOF Sønderjylland samlet set har gjort indsigelser i miljøsager vedrørende landbrug, der omfatter 4.754 dyreenheder alene i Aabenraa kommune, oplyser Mogens Dall.

Han tilføjer, at det svarer direkte til, at 190 lokale arbejdspladser på landbrug, hos entreprenører og hos andre lokale bygningshåndværkere er sat på standby. Samtidig går alene Aabenraa Kommunes kasse glip af skatteindbetalinger, der kunne finansiere ca. 94 hjemmehjælpere. Alt i alt 284 lokale jobs.

Udnytter systemet
DOF Sønderjylland udnytter systemet ved at gøre indsigelser punkt for punkt overfor Miljøklagenævnet. Og da klagepunkterne, som systemet er indrettet, behandles ét af gangen, trækkes alle sager i langdrag.

Når DOF Sønderjylland gør indsigelse, venter man blot på at kunne indklage næste punkt i rækken. Sådan holdes sagerne kørende og arbejdspladserne hen i det uvisse i årevis.

En konkret følge af DOF’s indsigelsesstrategi er, at der lige nu sker et kraftigt fald i den animalske produktion i det sønderjyske. Et eksempel er på Als, der før havde overskud af husdyrgødning, som blev kørt vestpå. Nu er der – som følge af produktionsfaldet - underskud af husdyrgødning på Als.

Store menneskelige omkostninger
- Efter min opfattelse bør man i Aabenraa Kommune regne på, hvad 284 ekstra arbejdsløse koster kommunekassen? Og nok så væsentligt – hvad er de menneskelige omkostninger, når 284 medborgere fastholdes i arbejdsløshed og familiens indtægtsgrundlag forsvinder? Hvad er det rimeligt, det må koste samfundet, når DOF Sønderjylland gør indsigelser i det uendelige?, spørger Mogens Dall, og tilføjer:

- Det er en demokratisk ret at kunne klage over afgørelser, men hvad får samfundet og naturen ud af, at DOF Sønderjylland pr. automatik gør indsigelser i miljøsager?

- Samfundet bør samtidig spørge, om vi bruger vores ressourcer fornuftigt, når vi opretholder et utroligt bureaukratisk klagesystem – måske kunne pengene bruges bedre, og vi kunne få mere miljø samtidig?

- Endelig må vi ikke glemme, at den produktion, der lukker i Danmark, fortsætter andre steder. Her har hverken danske politikere eller DOF Sønderjylland noget at skulle have sagt. Og produktionsforholdene og miljøpåvirkninger – der ikke kender til landegrænser – er helt anderledes i stort set alle vore nabolande.

- Men det synes at interessere DOF Sønderjylland ligeså lidt som tabet af hundredvis af sønderjyske arbejdspladser, konstaterer Mogens Dall.

Kommunalt iltsvind
Flere medier har den seneste tid kunnet fortælle, at ti procent af de 140 rensningsanlæg i Sydjyllands 12 kommuner gennem vinteren har udledt spildevand til vandløbene, der indeholdt for mange forurenende stoffer, især kvælstof.

- Men det bliver ikke politianmeldt, for vinteren får skylden. Og hvor er DOF Sønderjylland henne i denne sag? Gæt engang, hvem der får skylden, når vi til sommer får meldinger om iltsvind i fjorde, indre farvande og søer? , slutter Mogens Dall.

Læs også