Minister afviser timeout med vandplanerne

Miljøminister Karen Ellemann (V) fastholder, at målsætningen med vandplanerne skal være nået inden 2015.

Fra flere sider, ikke mindst på de mange landbrugsmøder landet over i den seneste tid, er der blevet presset på for, at vandplanerne skal sættes på timeout, så målsætningerne i EU's vandrammedirektiv i stedet for at skulle nås i 2015, som det er de danske intentioner, i stedet skal nås i 2027.

Udover det har været et gennemgående tema på årets generalforsamlinger i landbruget, så har flere politikere internt i regeringspartierne også argumenteret for, at det vil være det fornuftige at gøre, så man ikke skader det danske landbrugs konkurrenceevne yderligere.

Miljøminister Karen Ellemann afviser dog, at en timeout kan komme på tale.

Lang vej endnu
- Vi skal altså huske på, at der endnu ikke er nogle, der kender vandplanernes endelige udformning. Vi kender heller ikke den endelige udformning af alle de værktøjer, som skal anvendes, siger hun til Effektivt Landbrug.

Karen Ellemann vil gerne understrege, at man i øjeblikket befinder sig midt i en udformningsproces, og her vil man i høj grad lytte til alle. Den tekniske høring er kun lige overstået, så der er lang vej endnu.

Hun fortæller dog, at hun har lagt mærke til de mange mishagsytringer fra landbruget i forbindelse med de mange møder rundt omkring i landet i den seneste tid. Ifølge hendes opfattelse er vandplanerne nok det, som på en eller anden måde har fået bægeret til løbe over for landbruget på grund af den aktuelle krise, som man befinder sig i.

- Mit budskab er dog også, at vi skal lytte til vores vandmiljø. Vandmiljøet har altså ikke mulighed for at holde stormøder. Her er det min stemme, der er den klare, og det er stadig regeringens målsætning at have vandplanerne gennemført inden 2015, lyder det fra den nye miljøminister.

V3-områder ikke med
Karen Ellemann fortæller også, at man skal huske på, at det ikke er hele pakken med hensyn til EU's vandrammedirektiv, som man vil indføre inden 2015. Det er kun af en del af den samlede målsætning.

- Vi gør klogest i at spise pakken i en nogle fornuftige bidder af gangen. Nu tager vi så en stor bid inden 2015. Men efter 2015 er det jo ikke fordi, at opgaven er løst, påpeger hun.

Danmark er delt op i tre vidensområder, og det område, hvor man ved mindst, de såkaldte V3-områder, beder Karen Ellemann om at huske på, slet ikke var med i denne omgang af vandplanerne.

Undersøgelse sat i gang
Miljøministeren fortæller dog trods alt også, at hun ikke er blind over for, hvad der sker i de øvrige EU-lande, og om hvordan de forholder sig til at nå målsætningen i EU's vandrammedirektiv inden 2027.

- Jeg har sat en undersøgelse i gang, fordi det er selvfølgelig vigtigt at vide, hvad man gør i de lande, som vi kan sammenligne os med, men det er jo ikke nyt, at det er en meget meget stor opgave, som Danmark står over for, fordi vi har så meget intensivt dyrket landbrug og så høj en husdyrbestand, siger Karen Ellemann.

Miljøministeren fortæller, at der en del arrangementer på tegnebrættet, hvor hun vil møde op for at debattere vandplanerne med landbruget.

- Jeg er ikke bange for at tage en fornuftig og saglig dialog om det her, lyder det fra Karen Ellemann.

Læs også