Inga valgte udvikling

STALDBYGGERI: Inga Rasmussen mistede sin mand i 2003. Men hun gav ikke op, og i dag er besætningen vokset til det dobbelte og markbruget endnu mere.

Inga Rasmussen i Hasmark er en kvinde, der ikke giver op så let. I 2003 døde hendes mand af kræft, og hun stod nu som 41-årig enke med tre børn, som dengang var otte, seks og to år, og med en besætning på 90 køer, som hun og hendes mand havde opbygget på gården, der dengang havde et jordtilliggende på ca. 80 ha.

- Jeg havde tre muligheder, siger Inga. Enten at sælge, at fortsætte med bedriften som den var - eller at udvikle. Jeg valgte det sidste, og i dag er besætningen på 180 årskøer af forskellige racer plus ungdyr. I dag har jeg selv 180 ha jord og driver desuden ca. 45 ha i forpagtning.

I mellemtiden har Inga Rasmussen for tre år siden fundet sammen som par med Flemming Schjøtler. Han bor dog stadig på sin landejendom på Midtfyn men er hver dag med i arbejdet på bedriften i Hasmark.

Kvierne på hotel
- Kostalden var bygget i 1999 med løsdrift og sengebåse til 90 køer, fortæller Inga. Senere er stalden blevet udvidet to gange. Oprindeligt var området på den ene side af foderbordet indrettet til kvier, og der var ikke sengebåse i den afdeling. Det blev der efterhånden lavet, og kapaciteten blev trinvis udvidet op til 180 køer.

- Samtidig kom kvierne på kviehotel hos en veninde, hvor der i dag går 110 kvier. Kalvene er herhjemme, hvor en gammel stald er indrettet til ca. 100 kalve fra nyfødt og op til 10-11 måneders alderen, hvorefter de kommer på hotel. Tyrekalvene sælges som små.

To afdelinger
- Ved det nyeste byggeri, som blev lavet sidste år, blev stalden forlænget med to spær, i alt godt 200 m², fortæller Flemming. Omkring 1. marts 2009 blev stalden udvidet med den gamle malkestald. Den var overbelastet, så der skulle ske noget. Resultatet blev montering af tre Lely Astronaut malkerobotter. To i den ene side af stalden, og en i den anden side, hvor vi kører et hold på ca. 50 med nykælvere og svage køer. Efter de nye regler skal der være en ædeplads pr. ko - og det er der.

- Det separate hold på ca. 50 dyr har vist sig at have flere fordele. Når der er mange nykælvere, hvor der skal vaskes efter hver ko, er det praktisk, at robotten kun skal betjene 50 køer.

Ydelsen er steget
- Nykælverne og de svage køer er dem, vi skal holde mere øje med, så de ikke gemmer sig, siger Inga. Derfor er der fanggitter i den side af stalden, og to gange hver dag låses køerne i fanggitteret. Derved kan vi nemmere have kontrol med dem. Og kvierne har nemmere ved at komme ind i flokken.

- Vi startede med systemet for et par år siden. Dyrene i den afdeling får hø hver morgen. Et af målene med at lave et separat hold var at minimere dyrlægeregningen, og det har virket.

Trods uro og forandringer i forbindelse med byggeriet er den samlede besætnings gennemsnitsydelse steget. Selv om 20 procent af køerne er Jersey, er ydelsen 10,6 tons mælk og 767 kg værdistof pr. ko.

En helt anden tilværelse
- Vi blander fuldfoder om morgenen og fodrer to gange om dagen, fortæller Flemming. Foderet består primært af majs, græs, halm, HP-pulp og rapskager. Desuden får køerne kraftfoder i malkerobotterne.

- Vi fik robotterne i maj-juni 2009, og efter en ganske kort indkøringsperiode fungerer det hele fint.

Inga, Flemming og fodermesteren arbejder godt sammen om at passe bedriften.

- Den nye stald - og ikke mindst robotterne - har bevirket, at vi har fået en helt anden tilværelse, understreger Inga. Mens vi tidligere var oppe på at malke mere end syv timer hver dag, har vi nu for eksempel mulighed for at komme ud at spise en aften. Det var stort set umuligt i forvejen.

Glade for byggeriet
Efter udvidelsen er kostalden på 1.300 m² inklusive robotter og kælvningsafdeling.

Byggefirmaet H. Skjøde Knudsen, Skalbjerg, har stået for den seneste renovering af stalden, og både Inga og Flemming har mange rosende ord til såvel byggefirmaet som til firmaerne P. Andersen, Nyborg, og AgriTeknik, Brørup, der har monteret malkerobotter, udmugning og anden teknik.

- Det er gået godt med byggeriet, og det har været en stor glæde at få det gennemført. Tidligere var arbejdet i stalden meget bøvlet, men nu er det hele så nemt, understreger parret.

Læs også