Mere andels-åbenhed, og mindre grøn misvækst

Prisen på mælk skal op, og Arla skal være mere åben for andelshaverne, og bedre til at afregne priser på mælken, lød et af budskaberne formand Peder Mouritsen i forbindelse med generalforsamlingen i aftes i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, LDM. Her langede formanden også hård ud efter Grøn Vækst, som han betegner som grøn misvækst.

Det var et for mælkeproducenter trist år 2009, som formanden for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), Peder Mouritsen kunne se tilbage på ved aflæggelsen af beretningen på generalforsamlingen i foreningen, der blev afholdt onsdag aften på Hotel Scandic i Kolding.

- Året er sluttet med, at 200 medlemmer er forsvundet. Samtidig lider vi under, at mælkeprisen ikke er bestemt af udbud og efterspørgsel, sagde Peder Mouritsen, der ikke lagde skjul på, at der må regulering af mælkeudbuddet til, for at få prisen i vejret – og regningen – den må detailhandlen og forbrugerne betale.

Samtidig gjorde han også op med mange mælkeproducenters strategi om at producerer sig ud af krisen:

- Hvis vi pumper mere mælk ud på markedet end der er afsætning for, er vi selv skyld i for lave priser. Vi skal i stedet styre mælken ligesom OPEC-landene styrer olien og som Yara styrer gødningsmarkedet.

Arla på aktier?
Peder Mouritsen understregede i sin beretning det ansvar, der også påhviler mejerikoncernen Arla for at sikre landmændene bedre afregning – og for at bringe sig i en konkurrencedygtig position – samtidig med at han efterlyste indflydelse, og nye indspark til den andelsejede mejerigigant:

- Vi har i LDM hele tiden været efter vores andelsselskaber. Vi har ikke indflydelse nok på dem – det bør vi have. Jeg har hørt en andelshaver sige, at vi andelshavere har det som champignon, vi bliver holdt i mørke og fodret med lort, sagde Peder Mouritsen, der gerne så man fulgte Danish Crowns eksempel med udflytning af omkostningstungt arbejde til andre lande.

Og han så gerne, at der kom folk udefra med i Arla´s bestyrelse og repræsentantskab.

- Når vi skal se på, hvordan vi driver de virksomheder, ville det være godt at få eksterne folk ind. I den forbindelse er Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter meget positivt indstillet overfor en aktienotering af dele af Arla Foods. Jeg er ikke bange for at miste indflydelse, men ser tværtimod frem til at få gode indspark fra nye øjne, sagde Peder Mouritsen.

– grøn misvækst
Grøn Vækst har fået en meget kølig modtagelse i landbruget – og begejstringen er da også til at overse i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter – for nu at sige det mildt:

- Det er naturligvis fuldstændig horribelt, at et erhverv i den grad pålægges restriktioner og begrænsninger i udøvelsen af erhvervet. Vi bestemmer ikke alt, men hvis samfundet – forstå – politikerne vil ændre på udnyttelsen af den jord, vi har erhvervet i god tro under hensyntagen til fremtidig brug, så er der kun én metode – fuld kompensation, sagde Peder Mouritsen, der kalder Grøn Vækst for grøn misvækst.

Han mener samtidig at det er udtryk for en total mangel på respekt overfor et erhverv, der tjener over 60 mia. kroner hjem til Danmark i udenlandsk valuta, og beskæftiger 350.000 mennesker.

En manglende respekt og behandling Peder Mouritsen også ser omkring sagsbehandlingen omkring miljøgodkendelser:

- Behandlingen – eller rettere – den manglende behandling af vores miljøansøgninger kan kun bekræfte, at landbruget er blevet et rigtig grimt ord blandt politikere. Desværre er jeg bange for, at de for sent vil opdage, hvor stor en skade de er ved at gøre på vores velfærdssystem ved at kvæle landbruget i Danmark, konstaterede Peder Mouritsen.

Læs også