Ingen anmelderpligt for influenza A hos svin

Det kan være dyrt at få influenza A i sin besætning, for den »lukkes« indtil syv dage efter symptomerne er ophørt, men dyrlægen har ikke anmelderpligt.

Influenza »A H1N1 2009« er betegnelsen for den såkaldte influenza A, når den forekommer hos svin.

Fra DanVet oplyses det, at, som årstallet indikerer, er der tale om en ny type H1N1, og den er ikke den samme, som man i svinebranchen i flere år har kendt som influenza A H1N1.

Influenza A er sammensat af 8 forskellige gener, som hos H1N1 2009 undertypen stammer fra både svin, fugl og menneske, oplyser DanVet.

DTU Veterinærinstituttet kan undersøge, om grises blod indeholder antistoffer fra H1N1 2009, men det bliver kun udført, hvis de specifikt bliver bedt om det af indsenderen. Det oplyser DanVet, der endvidere gør opmærksom på, at dyrlægen ikke har anmeldepligt overfor myndighederne, hvis han har mistanke om H1N1 2009 i besætningen.

DanVet gør endvidere opmærksom på, at hvis der bliver indsendt lungemateriale til Veterinærinstituttet, hvori man finder influenzavirus, så vil det blive typebestemt.

Offentligt tilsyn truer
- Hvis det er tilfældet, at det drejer sig om den nye H1N1 2009, så vil besætningen blive sat under Offentligt Tilsyn, advarer DanVet.

Offentligt Tilsyn betyder, at der ikke må tilføres og udføres grise fra besætningen. Ifølge Videncenter for Svineproduktion kan det Offentlige Tilsyn ophæves syv dage efter, at de kliniske symptomer er ophørt

Man ved, at mennesker kan smitte grisene med H1N1 2009. Derfor skal man ikke gå i stalden, hvis man har influenza eller har mistanke om, at det på vej, og man må ikke komme der førend syv dage efter symptomerne er ophørt.

Til dato er det fire danske svinebesætninger, to sjællandske, en jysk og en på Bornholm, der er kommet under offentligt tilsyn på grund af influenza A H1N1 2009 i hos svinene.

Man kan følge med i udbredelsen af A H1N1 i svinebesætninger på fødevarestyrelsens hjemmeside foedevarestyrelsen.dk -> pandemisk influenza -> sidste nyt.

Læs også