- Forbedret konkurrenceevne er helt afgørende

Michael Brockenhuus-Schack, formand i Landbrug & Fødevarer, er glad for, at regeringen anerkender, at landbruget står i en vanskelig situation i sit nye udspil. Økologerne er til gengæld skuffede.

Gårsdagens udspil fra regeringen, som blandt andet betyder en milliard til landbruget over perioden 2011 og 2012, bliver pænt modtaget af Landbrug & Fødevarer.

Organisationen er glad for, at regeringen i sit nye program anerkender, at landbruget står i en vanskelig økonomisk situation, og at regeringen vil bidrage til at bære landbruget igennem krisen.

Landbrug & Fødevarer forventer samtidig, at den vigtige, økonomiske håndsrækning fra regeringen vil gå hånd i hånd med en løbende forbedring af den konkurrencemæssige situation.

- Forbedret konkurrenceevne er helt afgørende for erhvervets fremtidige udvikling og det er helt nødvendigt, at der hurtigt kommer en konkret plan for området, siger formand Michael Brockenhuus-Schack.

Liv på den anden side
Formanden fortæller, at regeringen ikke vil fortryde, at man bidrager til at bære landbruget igennem krisen.

- For på den anden side af krisen har landbrugs- og fødevareerhvervet et markant potentiale - både i forhold til Danmarks vækst, jobskabelse og fortsat forbedring af miljø og klima, siger Michael Brockenhuus-Schack, der også bifalder regeringens målsætninger om, at Danmark i fremtiden skal være uafhængige af fossile brændsler og i stedet satse på bæredygtig energi.

- Her vil vi meget gerne være en del af løsningen. Og vi læser regeringens intentioner således, at den har viljen til stærke løsninger inden for grøn energi, til fordel for både klima, miljø og natur, tilføjer Michael Brockenhuus-Schack.

- For landbruget er det væsentligt, at vejen til at nå regeringens ambitiøse grønne mål ikke sker på bekostning af konkurrenceevne. Her kan man oplagt nævne brugen af målrettede tiltag til at opfylde miljøkravene, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Skuffet økologiformand
Men hvor Michael Brockenhuus-Schack er meget positiv, så er der anderledes skuffede toner fra Landbrug & Fødevarers formand for Økologisektionen, Uffe Bie. Han konstaterer, at ordet »økologi« kun er nævnt én gang i det 40 sider lange nye udspil.

- Det er glædeligt, at regeringen holder fast i ambitionen om at fremme den økologiske produktion. Men når det nye regeringsgrundlag for Danmark frem mod 2020 i øvrigt understreger, at Danmark skal være et grønt og bæredygtigt samfund, er det ganske enkelt skuffende, at ordet »økolog« kun nævnes én gang i et grundlag på omkring 40 sider. Det er for lidt. Regeringen skal huske sy opprioritere økologien, når de endelige handlingsplaner til viden, vækst, velstand og velfærd skal udformes, lyder det i en kommentar fra Uffe Bie.

Mangler handling
Han nævner et citat fra udspillet, hvor der står, at der skal arbejdes på at efterlade et Danmark og en verden til de kommende generationer, hvor miljøet og naturen er i en bedre tilstand end i dag.

- Vores vand og luft skal være stadig renere, og vi skal have mere økologisk drift, skriver regeringen blandt andet.

Uffe Bie:

- Det er en fin målsætning, men for at få mere økologisk drift, skal der altså handling bag ordene. En videreudvikling af økologi kræver ny viden, og derfor skal både økologisk forskning og innovation samt kvalitetsfødevareordningen opprioriteres, hvis målsætningen skal lykkes, og Danmark fortsat skal være et af de førende lande inden for økologisk produktion.

Læs også