Åbent hus åbner øjne

UDDANNELSESVALG: Åbent hus på landbrugsskolerne er en god måde at tiltrække nye studerende på, erfarer Gråsten Landbrugsskole, hvis elevsammensætning tæller cirka 50 procent uden landbrugsfaglig baggrund.

- Fryser de ikke?, spørger en mor og skæver til de små kalve, som ligger i bokse i en af Gråsten Landbrugsskoles stalde.

- Nej, de ligger i halm, og det varmer meget, plus at de jo har pels og er vant til temperaturen, forklarer Klaus Kaad.

Han er elev på skolens produktionsleder-uddannelse og i færd med at vise forældre og deres teenagebørn rundt i og omkring Gråsten Landbrugsskole ved det årlige åbent hus-arrangement. Ikke at forældrene har ambitioner om at uddanne sig indenfor landbrug. Det er snarere børnene, som Gråsten Landbrugsskole bejler til.

- Omkring halvdelen af de elever, der går her, har ikke nogen landbrugsfaglig baggrund. Så i dag har alle interesserede unge og deres forældre mulighed for at se, hvad en landbrugsskole kan tilbyde både landbrugsfagligt, samt indenfor almen viden og sociale relationer. Samtidig ved vi af erfaring, at en stor del af de unge, som besøger os til vores åbent hus, også er dem, vi siger velkommen til, når nye hold studerende begynder her, forklarer Gråsten Landbrugsskoles forstander, Peder Damgaard.

Teori i praksis
Dagen igennem tager Klaus Kaad, hans medstuderende, samt undervisere og øvrigt personale imod gæster, der kommer fra hele det syd- og sønderjyske. Åbent hus er et landsdækkende arrangement, hvor alle landets landbrugsskoler deltager og »konkurrerer« om de unges opmærksomhed. Gråsten Landbrugsskoles stærkeste kort er, at skolen som den eneste stadig driver kvæg- og svinebedrift.

- Det er jo en landbrugsskole, og vi synes, det virker helt forkert, hvis en landbrugsskole ingen dyr har. Vi bruger dyrene i undervisningen, da vi ofte går ud i staldene for at tjekke, om teorierne også holder i virkeligheden og hvordan, siger Peder Damgaard.

Læs også