Omkostninger til kødkontrol falder markant

Slagteriernes enhedsomkostninger til kødkontrollen er faldet markant det seneste år, og der er mulighed for yderligere forbedringer, siger fødevareministeren.

En af de helt store hæmsko for konkurrenceevnen. Sådan har det lydt igen og igen fra branchen, siden omkostningerne til slagteriernes kødkontrol for alvor løb løbsk. I 2006 til 2008 steg omkostningerne til kontrollen pr. slagtet svin således med hele 36,7 procent.

Nu går det imidlertid den anden vej. Fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) handlingsplan fra november 2008, der har til hensigt at bremse udviklingen, ser således ud til at have fået en effekt. Enhedsomkostningerne pr. svin er siden 2008 faldet med 24 procent. For fjerkræ er tallet 32 procent.

- Det går den rigtige vej, og det er nødvendigt, for branchen er hårdt presset af konkurrencen fra andre lande. Handlingsplanen har haft en god effekt, og der er forsat potentiale for en yderligere reducering i omkostningerne fra kontrollens side, siger Eva Kjer Hansen.

Fået integreret kontrol
Faldet skyldes blandt andet, at Fødevarestyrelsen sidste år indførte integreret kontrol, som er en ny kontrolmetode, der kræver mindre bemanding. Integreret kontrol er indført på seks ud af i alt otte svineslagterier, som har ønsket den nye metode.

Desuden er kontrollens arbejdsgange på svineslagterier analyseret, og på den baggrund kan Fødevarestyrelsen i år indføre en ny, mere fleksibel bemandingsmodel. Modellen bygger på, at slagterier med få slagtefejl, godt arbejdsmiljø og hensigtsmæssig indretning, kan opnå en hurtigere og dermed billigere kontrol.

Medarbejdernes sygefravær er reduceret, og Fødevarestyrelsen arbejder fortsat med flere indsatser på dette område. Slagteribranchen kan også bidrage til et lavere sygefravær, ved at investere i arbejdsmiljøforbedringer.

Endelig har Fødevarestyrelsen gennemført en række initiativer der blev anbefalet i en konsulentundersøgelse fra maj 2009. Styrelsen har fået ny struktur, hvor styring og ledelse af kødkontrollen er samlet i én organisatorisk enhed. En ny model for økonomistyring er gennemført. Flere anbefalinger vil blive gennemført i 2010.

Fødevareministeriet har tidligere meldt ud, at omkostningsreduktionen i den udskældte kødkontrol, først vil have fuld effekt fra 1. januar 2011.

Læs også