Vand- naturplanerne er nu sendt i høring

Miljøministeren offentliggjorde i går de længe ventede vand- og naturplaner, og hvordan 19.000 ton kvælstofudledning skal reduceres, som det er målet i Grøn Vækst.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) kunne i går fortælle, at han har brugt hovedparten af sin politiske tid i de sidste to år på arbejdet med de vand- og naturplaner, som i går blev offentliggjort.

Planerne, der er et udslag af Grøn Vækst, har til hensigt at forbedre vandmiljøet, og medfører blandt andet, at landmænd skal indføre 10 meters randzoner langs vandløb og søer. Det skal gøres så udledningen af kvælstof langs kysterne kan blive reduceret med 19.000 ton, og mængden af fosfor i søer med 210 ton inden 2015.

- Det her er den største satsning på miljøområdet i Miljøministeriets levetid, og dermed også i VK-regeringens levetid, sagde Troels Lund Poulsen i går på et pressemøde.

Langt undervejs
Planerne har været længe ventet, og der har da også fra flere sider været en frustration over, at man har ventet så længe på at finde ud af, hvordan man bliver berørt. I alt 23 vandplaner er lavet. Hver er de specielt designet til at tage hånd om de lokale udfordringer, der måtte være. Derudover er der lavet en plan for hvert område i Natura 2000. Det giver i alt 246 naturplaner.

- Grunden til at vi har været så omhyggelige med det her arbejde er, at det skal være noget, der er meget gennemarbejdet. Det er samtidig noget, som er helt ny miljøpolitik. Det har krævet utrolig meget arbejder fra medarbejderne i de mange styrelser, sagde Troels Lund Poulsen.

Miljøministeren gjorde ved gårsdagens lancering også meget ud af, at målene i de nye vandplaner er bindende.

- Gennem mange år og med skiftende regeringer, så har man baseret sådan noget her med frivillige aftaler og på nogle politiske ambitioner, som måske ikke er blevet indfriet. Men i dag så er det dejligt, at jeg som miljøminister kan sige, at  nu laver vi nogle bindende mål, som skal opfyldes, sagde Troels Lund Poulsen.

Alle vand- og naturplaner kan ses her.

Læs også