Østjysk fusion

EN FORENING: Århus-Hadsten Landboforening og Kronjysk Landboforening er langt fremme i fusionsarbejdet.

De to østlige landboforeninger bag rådgivningsselskabet LandboMidtØst skal tage stilling til fusion på de kommende ordinære generalforsamlinger. Hvis de to generalforsamlinger i Århus-Hadsten og Kronjysk Landboforening siger ja i marts måned, vil der snarest derefter blive indkaldt til en stiftende generalforsamling i den sammenlagte forening. Den nye landboforening vil få lidt over 900 medlemmer.

- Der ikke en hel masse at sige om det endnu, andet end at det går godt med arbejdet. Det går faktisk så utroligt godt, at vi endnu ikke har behøvet at have nogen konsulent med inde over for at hjælpe os, siger Anders Laustsen, der er formand for Kronjysk Landboforening.

- Hvis vi skal være en slagkraftig forening, hvor der er kræfter til at drive lidt politik og have det sekretariatshjælp, som vi skal have til det, så skal vi blive lidt større, tilføjer Anders Laustsen.

Han ser gerne, at det lykkes at sammenlægge alle seks foreninger bag LandboMidtØst til en stor. En forening der i så fald med cirka 3.500 medlemmer ville blive den suverænt største lokale forening på primærsiden i Landbrug & Fødevarer.

Ingen navne
Alt det der har med personer og kandidater til en kommende formand i den ny landboforening er endnu uafklaret.

Erik Poulsen, der er formand for Århus-Hadsten Landboforening, har dog offentliggjort, at han trækker sig fra arbejdet i landboforeningerne, og Anders Laustsen fortæller, at han endnu ikke har gjort op med sig selv, hvad der skal ske med hans fremtid.

Læs også