Nye toner fra topmand i landbruget

Asger Christensen, formand for Kolding-Herreds Landbrugsforening, er begyndt at tvivle på, om fødevareproduktionen er egnet til rå kapitalisme. Han vil nu starte en debat.

En fuldstændig liberalisering af landbruget er måske ikke en så god idé, som det engang lød.

Det synes at være den erkendelse, som formanden for Kødbranchens Fællesråd og Kolding-Herreds Landbrugsforening, Asger Christensen, er nået frem til efter at have tænkt sig om gennem længere tid.

Han har ellers tidligere været en varm fortaler for et frit marked med ophævelse af kvoter, præmier og tilskud. Men efter at have set, hvordan kornpriserne i år har ligget på et katastrofalt lavt niveau, og at der sidst i 2010, ifølge flere forskningsinstitutter, igen vil opstå en fødevarekrise, så er han nu begyndt at tvivle på om fødevareproduktionen er egnet til, at den rå kapitalisme kan udfolde sig frit.

- Somme tider så udvikler tingene sig langt mere drastisk, end man egentlig kunne forudse. Når vi for eksempel ser, at FAO (FN's landbrugs- og fødevareorganisation.red) forudser en ny fødevarekrise i 2010 på baggrund af, at priserne på korn er så lave, at 10-12 procent af verdens arealer ikke er sået, så er vi derhenne, hvor man bør stille sig selv et spørgsmål om, hvordan det er vi producerer fødevarer, siger Asger Christensen, der betegner sig selv her midtvejs i livet til at være social-liberal.

Gøre op med spekulationer
Han fortæller, at han især ønsker at rejse en diskussion om, hvorvidt det skal være tilladt for store kapitalfonde at gå ind at spekulere i fødevareproduktionen på børserne. Det har nemlig den konsekvens, at der er meget store udsving i priserne. I 2007 steg kornpriserne op til 200 kroner pr. hkg. I dag ligger kornpriserne på 70-80 kroner pr. hkg.

For både konsumenter og producenter ville det måske derfor være en fordel, hvis man gik ind og bremsede spekulationen i fødevarer, mener han.

- Når man producerer fødevarer, så har man en lang tidshorisont, fra man sår, til man høster og til det ligger ude på tallerkenerne. Det er ikke det samme som at producere legoklodser eller en anden produktionsform, hvor man i løbet af et døgn har resultatet, siger Asger Christensen.

- Det er jo ikke sådan en hane, som man lige kan lukke op og i, det der med at producere fødevarer.

For liberal minister
Asger Christensen kritiserer samtidig fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) for at være blevet alt for liberal. Han er således dybt betænkelig ved, at Danmark ikke er med i arbejdet med den fælles landbrugspolitik i EU. Det er nemlig det eneste værn mod den re-nationalisering, som finder sted for tiden visse steder i Europa, mener han. 22 EU-lande mødtes i december i Paris for at diskutere fremtiden. Danmark hørte til de få, der ikke var inviteret med.

- Hvorfor stiller vi os uden for indflydelse? Er vi virkelig blevet så super-liberale, at alle de andre ikke gider diskutere med os længere. Det er jo det, der er blevet resultatet af den politik, som vi fører. Nu står vi bare og kigger på, hvad alle de andre laver. Det er meget ærgerligt for vores erhverv, at vi bare sådan melder os fuldstændig ud, lyder det.

Læs også