Kommune irettesat af Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen afviser, at Mariagerfjord Kommune har fået ret til at fortsætte deres restriktive kurs overfor landmænd ved den nordjyske fjord.

I Mariagerfjord Kommune i Nordjylland har landmænd og kommunalpolitikere længe været uenige om, hvordan landbrugets miljøansøgninger skal behandles.

Situationen gik i hårdknude, og det endte med, at landboforeningen AgriNord afbrød det politiske samarbejde.

Efter flere møder med myndighederne mødtes politikere og embedsmænd fra kommunen med repræsentanter fra Miljøstyrelsen den 30. november.

Dagsordenen bestod blandt andet af en snak om Mariagerfjord Kommunes behandling af ansøgninger om udvidelser af husdyrbrug. Mødet fulgte i kølvandet på et andet møde, som borgmester H.C. Maarup (S) havde haft med miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

Landboforeningen AgriNord var positive, og AgriNords næstformand Henrik Dalgaard Christensen, Aars, glædede sig til, at det igen blev muligt at drive landbrug ved fjorden.

I Nordjyske Stiftstidende den 27. december kunne landmændene så med stor undren læse, at borgmesteren påstod, at Miljøstyrelsen havde givet Mariagerfjord Kommune ret i den restriktive kurs, de har lagt overfor landbrug ved fjorden.

Men det er nu skarpt tilbagevist af Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen svarer igen
De læste nemlig også artiklen, og det fik dem til at reagere.

- Miljøstyrelsen skal præcisere, at styrelsen ikke har givet Mariagerfjord Kommune medhold i, at kommunen skal følge en anden eller mere restriktiv kurs end den husdyrgodkendelsesloven udstikker, udtaler vicedirektør Claus Torp fra Miljøstyrelsen.

Styrelsen præciserer også, at husdyrgodkendelsesloven ikke er en midlertidig lov. Loven vil også gælde, når vand- og Natura 2000-planerne om kort tid bliver sendt i høring.

- Med disse planer og regeringens store Grøn Vækst-plan iværksættes initiativer, der vil sikre målopfyldelse af disse planer for vores vandmiljø og natur, understreger vicedirektøren.

Han påpeger, at det er en helt unødvendig dobbeltindsats, hvis Mariagerfjord Kommune samtidig administrerer husdyrgodkendelsesloven i et forsøg på at opfylde de samme mål for Mariager Fjord.

- Og det er ikke samfundsøkonomisk fornuftigt, heller ikke for kommunekassen i Mariagerfjord Kommune, siger vicedirektøren.

Læs også