Fire klovlidelser blev til flere

- Fra begyndelsen forlød det, at vi skulle registrere fire af de mest udbredte klovsygdomme, men nu tales der om et langt større antal, siger klovbeskærernes formand.

Det trækker ud med at få gang i registreringerne og indberetningerne af diagnosticerede klovlidelser i kvægbesætningerne, som ellers skulle have været igangsat i løbet af efteråret.

Ifølge formand for Dansk Klovbeskærerforening, Knud Iversen, Vemb, har de computere, som Dansk Kvæg først købte, under afprøvningen i sommer viste sig ikke at kunne holde til arbejdsmiljøet i kostaldene.

- Heller ikke det udstyr, som skal aflæse elektroniske øremærker og automatisk registrere dyrenes numre, når de passerer igennem klovbeskæringsboksene, fungerer endnu, fortæller Knud Iversen.

Han er derfor meget frustreret over, at Dansk Kvæg har meldt ud overfor kvægbrugerne, at de nu kan få indberettet diagnosticerede klovlidelser til Kvægdatabasen, når de har besøg af en klovbeskærer.

Kunder kræver forklaring
- Vi vil gerne foretage disse registreringer og indberetninger, men det udstyr, vi klovbeskærere skal bruge til formålet, er jo slet ikke tilgængeligt endnu. Konsekvensen er, at vi klovbeskærere igennem den seneste måned har skullet forklare interesserede kunder, hvorfor vi endnu ikke kan indberette de klovlidelser, vi diagnosticerer, til Kvægdatabasen, forklarer klovbeskærernes formand.

- Som tingene ligger nu, skal vi klovbeskærere selv investere i computeren. Men vi er selvfølgelig ikke interesserede i at skulle investere i computere til omkring 20.000 kroner pr. styk, så længe vi ikke kan føle os sikre på, at de rent faktisk kan holde til opgaven, siger Knud Iversen og tilføjer:

- Der har været nævnt en pris på fem kroner pr. ko til os klovbeskærere for at indberette klovlidelser. Men skal vi have dækket den ekstra tid, vi skal bruge på registrering og indberetning, og have et beløb til dækning af computerudgifter, mener jeg, at vi skal op på omkring 20 kroner pr. ko.

Omfattende opgave
- Hertil kommer, at det fra begyndelsen forlød, at vi skulle registrere fire af de mest udbredte klovsygdomme, men nu tales der om et langt større antal. Bliver det resultatet, bliver det jo en omfattende opgave at registrere og indberette. De fleste behandlede køer har jo en eller anden klovsygdom. Jeg vil for eksempel gætte på, at 95 procent af køerne står med balleforrådnelse, siger klovbeskærer-formanden.

- Vi vil meget gerne foretage disse registreringer hos de kunder, der ønsker det, men det kræver selvfølgelig, at det nødvendige udstyr forefindes. Hvis man finder det så vigtigt at få registreret alle diagnosticerede klovsygdomme af hensyn til avlsarbejdet, synes jeg faktisk, man burde overveje at stille det nødvendige computerudstyr til rådighed for os klovbeskærere, siger Knud Iversen.

Læs også